Nyheter

ChargePoint investerar för 100 % drifttid för elbilsladdare

ChargePoint Holdings, Inc., ett ledande globalt laddnätverk för elfordon, tillkännagav idag en betydande investering i tillämpning av nätverks- och säkerhetsteknik, som syftar till att leverera nästintill 100 % tillförlitlighet för laddstationer, när den väl är implementerad.

Denna teknik kommer att kombineras med naturlig språkbehandling, förbättrad förarkommunikation och utbildningscertifiering för att garantera att ChargePoint ligger steget före i sin roll som en global ledare inom elbilsladdning.

Ett nytt Network Operations Center (NOC) kommer att implementera proaktiv stationsövervakning dygnet runt, prediktiva analyser, samt utnyttja tillämpad maskininlärning för att snabbare upptäcka stationsdriftstopp, vilket i sin tur förbättrar laddarens drifttid och säkerställer snabbare incidentrespons.

NOC har utformats för att tillhandahålla snabb skalbarhet, tillsammans med ChargePoint-nätverket som redan har över 243 000 aktiva laddningsportar, plus roamingpartners. ChargePoint kommer dessutom att introducera ett omfattande utbildningsprogram för att certifiera elentreprenörer som installerar laddinfrastruktur för elbilar, vilket är branschens första. En sammanfattning av de nya tillförlitlighetsinitiativen finns nedan.

Trots att drifttid är en viktig faktor för att beräkna laddningens pålitlighet, så finns det för närvarande ingen generell branschstandard för den. ChargePoint mäter i allmänhet stationernas drifttid utefter den tidsperiod som varje enskild laddport kan avge energi, i den mängd som en förare i behov av laddning kan förvänta sig, istället för att mäta genomsnittet över flera laddstationer på en och samma adress. Idag levererar ChargePoint en genomsnittlig drifttid på cirka 96 % över hela sitt publika nätverk i Nordamerika och Europa, medan ChargePoints Assure-kunder erbjuds en årlig garanti på 98 % stationsdrifttid.

– Tillgänglig, pålitlig elbilsladdning spelar en avgörande roll i den pågående övergången mot elmobilitet. Vårt Network Operations Center är redo att kunna säkerställa en storskalig tillförlitlighet för att stödja elbilsadoption, säger Rick Wilmer, Chief Operating Officer på ChargePoint. Vi tror att vår mätmetod för drifttid är branschens mest transparenta och den mest relevanta för förare, vilket ger oss ett nödvändigt riktmärke att bygga vidare på. Vi förbättrar laddningsupplevelsen över hela ekosystemet – nätverk, installatör, stationsvärd och appanvändare – för att garantera en problemfri upplevelse för varje förare som behöver ladda sin bil.

Sammanfattning av initiativen:

Med introduktionen av NOC, som driftsattes i juli 2023, kommer ChargePoint att leverera proaktiv övervakning dygnet runt för att säkerställa att nästan alla laddstationers eventuella problem kan identifieras, såväl direkt som på distans, över fler än 243 000 aktiva portar och hanteras via ChargePoint-nätverket. ChargePoint designar och utvecklar integrerad hårdvara och mjukvara som ett ekosystem, vilket möjliggör kontinuerlig kommunikation mellan laddstationer och NOC. På så sätt kan stationsägare snabbt få notiser i händelse av problem, så att ChargePoint kan påskynda underhåll och reparationer för deras räkning.

NOC:s maskininlärnings- och naturliga språkbehandlingsfunktioner kommer automatiskt att bearbeta stora dataflöden och sociala medier-inlägg för att lokalisera enskilda laddningsstationer med problem. Den snabba identifieringen och diagnostiseringen av dessa problem kommer i sin tur att möjliggöra svar inom 24 timmar, samt efterföljande åtgärdshantering för ChargePoint Assure Pro-kunder. Nettoeffekten är att problem med laddningsstationernas hårdvara kan diagnostiseras på distans och snabbt åtgärdas. Detta, i kombination med integreringen av prediktiva analyser, kommer att göra det möjligt att lösa vissa problem innan en stationsägare ens märker att de har uppstått.

ChargePoint utvecklar ett genomgripande utbildnings- och certifieringsprogram för elentreprenörer som arbetar med laddinfrastruktur för elbilar, vilket ChargePoint förväntar sig ska bli det mest omfattande i branschen. Syftet är att garantera korrekt installation av laddstationer redan från dag ett och säkerställa effektiva reparationer vid behov. ChargePoint förväntar sig att deras utbildnings- och certifieringsprogram kommer att tillgängliggöras i början av 2024.

ChargePoint designar, utvecklar och levererar integrerade hårdvaru- och mjukvarulösningar som ett ekosystem. Genom kontinuerliga mjukvaru- och appuppgraderingar, samt testning vid varje kontaktpunkt, säkerställer ChargePoint att varje laddstation kan betjäna alla elfordon. De nya tillförlitlighetsinitiativen bygger på ChargePoints investeringar i FoU, vilka uppgick till drygt 194 miljoner USD under räkenskapsåret 2023.

För mer information:

https://www.chargepoint.com/blog/taking-responsibility-great-charging-experience.