Nyheter

En laddad höst inom hållbar energi – investeringsjättens trendspaning

Energiförsörjningen har under året varit ett stort ämne både politiskt och företagsmässigt. Diskussionerna är många om hur framtidens energisystem ska se ut. EIT InnoEnergy, en av världens främsta investerare inom förnybar energi, rankar topp tre investeringar för hösten 2023 – och elförsörjningen är i fokus. 

– Vår vision har alltid varit att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem med hjälp av konkreta innovationer. De investeringstrender som vi ser just nu är starkt sammanflätade med just hållbar energi, och det känns förstås väldigt spännande, säger Cecilia Hillergren, Marketing & Communications Manager.

EU-finansierade EIT InnoEnergy, rankad till världens mest aktiva investerare inom energisektorn i den senaste Annual Global League Tables, ger nu en trendspaning i investeringar för hösten 2023. Företaget är en av de stora investerarna inom innovation och hållbarhet, med ett portfolio som innefattar bland annat batterier och solenergi. EIT InnoEnergy fokuserar på tre huvudspår – startups, industrisatsningar på hållbara innovationer samt kompetensförsörjning.

Företaget stöttar cirka 500 climate tech startups och har en nuvarande aktieportfölj med över 180 företag som beräknas att potentiellt kunna generera 72,8 miljarder euro i intäkter samt minska världens årliga koldioxidavtryck med 1,1 G ton fram till 2030.

Nu listar denna katalysator för förnybar energi sina topp tre investeringar i förnybar energi för hösten 2023:

1. Lagringslösningar i elnäten

För att lagra överskottet av elektrisk energi för senare användning, finns lagringslösningar för elnäten. Detta blir extra viktigt under perioder med hög efterfrågan eller vid tillfällig brist på energitillförsel – då kan tidigare producerad el användas vid ett senare tillfälle. Dessa lösningar spelar en viktig roll för att balansera elnätet, optimera energiförbrukningen och möjliggöra en mer effektiv integrering av förnybar energi. Detta är ett stort fokusområde för EIT InnoEnergy eftersom det är en avgörande nyckelkomponent för att säkra en kontinuerlig elförsörjning när elförbrukningen ökar i framtiden. Både konventionella batterier men även lösningar för längre lagring som exempelvis pumpkraftverk, trycksatt luftenergilagring, värmelagringslösningar, och bränsleceller kommer att behövas.

2. Effektiva lösningar för att snabbt förstärka elnäten

I takt med att Sveriges elförbrukning ökar behövs effektiva lösningar som kan öka kapaciteten och pålitligheten i elnätet. Huvuddelen av tillväxten i ny produktion är förnybar elproduktion. Förstärkta elnät är därför även avgörande för en smidig integration av förnybar energi, såsom sol- och vindkraft. Det kan handla om ökad överföringskapacitet, förbättrad spänningsreglering, distributionstransformatorer och kapacitetsuppgraderingar, flexibla AC-överföringssystem, eller mikronät och smarta elnät.

3. Flexibilitet i elnätet

Den ökande andelen förnybar elproduktion sätter fokus på flexibilitet. Att anpassa produktion och efterfrågan av el för att matcha varandra i realtid kommer att vara avgörande för framtidens elförsörjning. Flexibilitet i elnätet är viktigt eftersom det möjliggör effektiv användning av alla tillgängliga resurser och underlättar integrationen av förnybar energi samt hanteringen av variationer i elbehovet. Detta gäller marknadslösningar såväl som tekniska lösningar. Marknadslösningar skapar incitament för företag och hushåll att justera sin elkonsumtion eller produktionsnivå för att anpassa sig till utbud och efterfrågan. De tekniska åtgärderna handlar om att göra elnätet mer flexibelt och anpassningsbart. Det kan inkludera implementering av avancerade mät- och övervakningssystem för att få realtidsdata om elbehovet och produktionskapaciteten.

Satsningar på elnätet är avgörande för att främja förnybar energi. Genom att uppgradera och förstärka elnätet möjliggörs en smidig integration av förnybar energi från avlägsna produktionsanläggningar till bostadsområden. Ett flexibelt elnät med energilagringssystem kan hantera variationer i förnybar energiproduktion och optimera användningen av resurser. Dessutom bidrar ett effektivt elnät till att minska energiförluster och främja en mer hållbar resursanvändning. På så sätt är elnätet en viktig byggsten i övergången till ett mer hållbart energiförsörjningssystem. Om EIT InnoEnergy EIT InnoEnergy för samman människor och resurser och katalyserar och påskyndar energiomställningen. De har tre fokusområden: startups, industrisatsningar och kompetensförsörjning. I dagsläget omfattar EIT InnoEnergys aktieportfölj över 180 företag som beräknas kunna ha en positiv påverkan på koldioxidutsläppen.