Nyheter

Byggmaterialhandlarna: ”Ett grönt rotavdrag kan lindra byggkraschen – och vara en motor i omställningen”

”Ett utvecklat, grönt rotavdrag skulle kunna bromsa nedgången i byggbranschen, rädda jobb i sektorn och bana väg för ökad hållbarhet.”

Det skriver Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna i en debattartikel i Altinget.se

”Byggmaterialhandelns Byggmaterialindex för juni är en dyster läsning. Försäljningen minskade med omkring 18 procent, jämfört med samma månad förra året. För andra kvartalet i rad visar index att omsättningen minskar kraftigt, och att tillväxten under andra kvartalet är ännu kraftigt negativ jämfört med det föregående. Eftersom nästan en tredjedel av omsättningen kommer från årets andra kvartal slår den negativa tillväxten väldigt hårt.”

”Och de närmaste åren ser ut att bli fortsatt utmanande. Samtliga tillfrågade byggmaterialhandlare i Sverige tror på en lägre försäljning. Det beror till största del på minskat byggande, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/ett-gront-rotavdrag-kan-lindra-byggkraschen-och-vara-en-motor-i-omstallningen

Foto: F. Muhammad