Nyheter

Nytt sjukhus öppnat i Stockholm

Både tidsplan och budget höll när Ersta diakoni byggde ett nytt, toppmodernt sjukhus – mitt på Södermalm i Stockholm. Med det nya sjukhuset fördubblas kapaciteten och möjligheten att möta nya vårdbehov. Nu i augusti har dörrarna slagits upp för att ta emot de första patienterna.

Erstas nya sjukhus har entré på Folkungagatan 125, vilket innebär att sjukhuset nu får tre entréer.

– Ersta diakonis mål har alltid varit att hjälpa fler. Att vi, en över 170 år gammal idéburen aktör, fortsätter vara relevanta som en viktig del i Sveriges samhällsutveckling känns väldigt bra. Med det här toppmoderna, fina sjukhuset kan vi ta emot ännu fler patienter, säger Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni.

Ersta sjukhus bedriver specialistvård inom kirurgi och anestesi, medicin, palliativ vård för barn och vuxna, samt röntgen, rehabilitering och primärvård. Patienter tas emot från hela landet. Utöver det bedriver sjukhuset framstående forskning och utbildning och är en universitetssjukvårdsenhet.

– Att få välkomna fler patienter till ett helt nytt sjukhus känns fantastiskt. Utrymmet fördubblas och med det en rad möjligheter att kunna möta nya vårdbehov. I höst öppnar vi till exempel en helt ny geriatrisk klinik. Målet är att skapa sammanhållna vårdkedjor för de äldre och på sikt skapa ett nytt äldrecentrum i staden, säger sjukhuschef Sara Lindholm Larsson.

Investeringen på cirka 2 miljarder kronor i det nya sjukhuset är den största i Ersta diakonis historia. Sist ett sjukhus byggdes i Stockholm, finansierat med egna, privata medel, var Erstas sjukhus som invigdes 1907. Trots oförutsedda utmaningar i form av pandemi och Rysslands invasionskrig i Ukraina har det komplexa projektet både hållit budget – och tidsplan.

– Det är en stor samarbetsinsats som gjort det möjligt. Vi på Ersta diakoni värnar vår värdegrund och jag har förstått att många som jobbat med projektet förenats i den visionen och gjort det där lilla extra för att vi skulle klara både budget och tidsplan. Den här investeringen tror vi kommer gynna Stockholm och Sveriges sjukvård i många, många år framöver, säger Stefan Nilsson.

Fakta:

Ersta sjukhus tre entréer: Folkungatan 125 och Fjällgatan 44 och 45.

Kapacitet: 90 vårdplatser och kapacitet för över 100 000 öppenvårdsbesök och 6 000 operationer på årlig basis. 5 operationssalar.

Upptagningsområdet av patienter är hela Sverige.

Byggstart: 2019. Första spadtaget togs symboliskt av H.M Drottning Silvia, Erstas diakonis beskyddarinna.

Mottagande av första patient: 8/8 2023 på Röntgenkliniken.

Generalentreprenör: Hent AB

Arkitekt: Nyréns arkitektkontor i samarbete med RATIO arkitekter och därefter har det vidareutvecklats av Tengbom arkitekter till sin nuvarande form.

Ersta sjukhus är framstående inom bland annat mag- och tarmområdet, obesitas och diabetes för unga vuxna. Här finns även Ersta IBD-centrum.

Ersta sjukhus grundades av Marie Cederschiöld, Ersta diakonis första föreståndare och tillika Sveriges första sjuksköterska. Hon utbildades tillsammans med Florence Nightingale och förde vidare kunskap om hygien och vikten av att vårda patienter i en vacker miljö. Denna tanke har varit starkt vägledande i den exteriöra och interiöra utformningen av nya sjukhuset.

Topografiskt har det varit ett utmanande byggprojekt med stor höjdskillnad mellan Folkungagatan och Fjällgatan. 38 000 kubikmeter berg har sprängas bort och forslats iväg. Träd från sjukhusparken som revs för att göra plats för den nya byggnaden har torkats och använts i bygget av receptionsdiskar och sittmöbler. Den K-märkta byggnaden på området har integrerats i den nya byggnaden.

Erstas nya sjukhus har erhållit hållbarhetscertifikatet Miljöbyggnad silver.