Nyheter

Hållbar stadsdel i Malmö etablerar nytt internationellt koncept för studentbostäder

Bostäder kan användas som ett socialpolitiskt verktyg. Ett hem är mer än bara ett tak över huvudet. Hemmet är också kopplat till vår identitet och känsla av samhörighet. Enligt en internationell studentundersökning från 2019 har bostäder stor inverkan på studenternas studieresultat. Basecamp Malmö är ett internationellt bostadskoncept som ska fungera som en community för studenter i Sveriges första hållbart certifierade stadsdel.

Projektet har uppnått mycket höga miljökrav, och är certifierat med BREEAM-nivån ”mycket bra”. Basecamp kommer att bestå av 589 lägenheter samt sociala gemensamma ytor när det öppnar hösten 2023. Första våningen kommer att ha reception, café och studieytor. I källaren kommer det att finnas ett gym, en biograf och en festlokal.

– Vi är väldigt glada över att äntligen kunna ta steget över sundet och etablera oss i Sverige. Malmö är också en spännande stad med en ung och växande befolkning där universitetets och studenternas roll kommer att öka i framtiden. Vi ser fram emot att bidra till att stärka Malmö som studieort, inte minst genom att erbjuda ytterligare 589 studenter bra bostäder, säger Armon Bar-Tur, partner och vd för BaseCamp Student.

Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer. Nästan halva befolkningen är under 35 år, vilket i sin tur skapar stor potential för ett ökat antal elever i framtiden. Basecamp Malmö ligger strategiskt nära universitetsområdet och kommer att öka Malmös utbud av studentbostäder med 30 %.

Lars Gitz Architects är det prisbelönta arkitektkontoret bakom projektet och de hade strikta villkor att följa, både från Malmö kommun och från byggreglernas krav på utformning av studentbostäder.

– Malmö kommun hade utarbetat en strikt lokalplan för området, som fastställde max antal kvadratmeter som fick byggas samt max byggnadshöjd och fasadhöjd. Planen fastställde också hur byggnaderna skulle placeras. Dessutom skulle de svenska byggreglerna följas, med precisa krav på utformning av en studentbostad, såsom korridorbredd, fria ytor i bostaden, längd på köksbordet, minimimått på toalett/badrum m.m. Dessa krav resulterar i oproportionerligt stora bostäder och storleken på badrummet/toaletten var en stor utmaning i projektet. Vi ville skapa något mindre bostäder och snarare designa riktigt bra och stora gemensamma ytor med fokus på det sociala.Vi fick också möta hårda ekonomiska krav som en följd av att detta var studentbostäder. Det kreativa för oss var att skapa spännande och vackra sammanhängande gemensamma ytor som ger en bra ram för elevernas sociala umgänge. Dessutom hade vi liten frihet att bearbeta det kreativa uttrycket i fasaderna, säger Lars.

Vad är viktigt att tänka på när man utformar studentbostäder? Hur kommer framtidens hem att se ut?

– Jag tror att vi som arkitekter och byggare har ett stort socialt ansvar när vi skapar nya bostäder för studenter. I denna konstruktion försöker vi ta ett socialt ansvar genom att skapa många olika gemensamma lokaler som sociala samlingspunkter för den enskilda eleven. För ca. i vart 20:e boende har vi även skapat ett gemensamt vardagsrum och kök, som ska få den enskilde studenten ut från sitt eget boende för att delta i trevliga och hanterbara gemenskaper. I framtidens bostadsbyggande kommer det att bli ett mycket större fokus på samhället som en samlingspunkt för det goda livet, för alla åldersgrupper. De enskilda bostäderna blir mindre, men det blir fler gemensamma ytor. Generationerna kommer också att bli mer sammanflätade.

Fakta:

Produkter: SAPA Fasad 4150 och SAPA Door 2086

SAPA-tillverkare: GlasLindberg Fasad AB

Entreprenör: Veidekke

Arkitekt: Lars Gitz Arkitekter

Fotograf: Basecamp Malmö