Nyheter

”När två våningar stänger, måste vi jobba hemma då?”

Alna-distriktet i nordöstra Oslo har satt upp ett av sina mål, att vara en av de mest hållbara stadsdelarna i Oslo. I somras beslutade avdelningsdirektörens ledningsgrupp, inklusive avdelningsdirektör Monica Newman och Rakel Teresa Donato, skyddschef i distriktet, längst fram, att stänga två våningar i distriktsbyggnaden under den gemensamma semestern.

Satsningen var tänkt att ta upp flera aspekter, såsom FN:s klimatmål, besparingar vad gäller städning och ökad rörlighet bland anställda.

Bakgrunden till denna åtgärd är användningen av sensorer och data från BLDNG.ai. Data ger en solid grund för att fatta beslut om användningen av utrymmet och närvaron av anställda. Data visade att det under den gemensamma semestern fanns utrymme att stänga två våningar, för att testa vilka vinster detta skulle kunna ge – förutom ett gediget mått mot FN:s hållbarhetsmål nummer 8, 12 och 13: anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, ansvarsfull konsumtion och produktion samt stoppa klimatförändringarna.

Vad blev resultatet av stängningen?

Alna kommer under alla helgdagar (och i tider av lägre beläggning) göra specifika bedömningar om att avveckla/minska ytan i sin stadsdelsbyggnad.

– Om medarbetarna uppskattade åtgärden är kanske dubbelt (viss buller kommer att resultera i någon förändring, och det förväntas, men här är tydlig och bra kommunikation i förväg nyckeln till framgång), men jag är säker på att ju mer vi övar detta och göra det till en del av vårt strategiska val och kultur – då kommer medvetenheten att öka. Det som är utom tvivel är att alla anställda uppskattade rena lokaler, och förstod både de ekonomiska besparingarna och deras bidrag till ett mer hållbart samhälle, säger Monica Newman.

Vidare finns det större vinster i besparingar relaterade till framför allt städning, energi och drift. Distriktet lät under perioden utföra huvudstädning utan inhyrda vikarier och övertid, eftersom städningen kunde utföras inom ordinarie arbetstid.

Energiförbrukningen minskade, eftersom el/belysning och luftkonditionering kunde stängas av på två våningar. Dessutom minskade mindre driftskostnader avsevärt. Den totala besparingen under fyraveckorsperioden är 350 000 NOK, och klimatbudgeten ingår naturligtvis inte.

Så nej, du får inte jobba hemifrån även om två våningar stänger för semestern, men du kan lära känna nya kollegor – och inte minst bidra till avsevärt sänkta kostnader och ett renare klimatförklaring.