Nyheter

Svensk ingenjör pionjär inom utvecklingen av hållbar betong

Svenske ingenjören Liv Andersson är en pionjär inom utveckling av hållbar betong. Hon har arbetat med att skapa en betongblandning som är mer miljövänlig och minskar byggbranschens koldioxidavtryck. Anderssons arbete fokuserar på att använda återvunnet material, som krossat glas och avfall från kraftverk, för att skapa en mer hållbar betongprodukt.

Genom att minska mängden cement som används i betong minskar Anderssons hållbara betong även mängden koldioxidutsläpp som produceras under tillverkningsprocessen.

I Sverige har Betonskamrörelsen, som översätts till ”konkret skam”, tagit fart de senaste åren. Denna rörelse syftar till att öka medvetenheten om betongproduktionens miljöpåverkan och att uppmuntra användningen av mer hållbara alternati.

Rörelsen har lett till ökad efterfrågan på klimatsmart betong och har satt press på byggbranschen att ta till sig mer hållbara metoder. Chalmers tekniska högskola i Sverige har bedrivit forskning för att hitta mer effektiva och hållbara alternativ för betongproduktion, som att använda naturliga mineraler för förbränning av biomassa.

Betonskamrörelsen lyfter fram vikten av hållbara byggmetoder och uppmuntrar individer och företag att göra mer miljömedvetna val när det kommer till byggmaterial.

Klimatsmart betong är en framväxande teknik som syftar till att minska miljöpåverkan från betongproduktion och användning. Denna typ av betong innehåller hållbara material, som flygaska och slagg, som är restprodukter från andra industrier. Klimatsmart betong använder också mindre cement, vilket minskar mängden koldioxidutsläpp som produceras under tillverkningen. Dessutom kan denna typ av betong utformas för att absorbera koldioxid från atmosfären, vilket gör den till en nettokolsänka snarare än en koldioxidutsläppare.

Ytterligare forskning och utveckling är nödvändig för att förbättra effektiviteten och skalbarheten hos klimatsmart betong.

Chalmers tekniska högskola har till exempel forskat på att hitta en effektiv syrebärare för förbränning av biomassa och har funnit att naturliga mineraler fungerar bäst. Denna forskning belyser behovet av fortsatt innovation och utveckling inom området klimatsmart betong för att förbättra dess övergripande hållbarhet och genomförbarhet som en ersättning för traditionell betong.

Foto: Pexels