Nyheter

Hur kan klimatneutrala fastigheter utvecklas?

Division Implenia Real Estate undersökte 36 av sina egna utvecklingsprojekt i Schweiz för att ta reda på hur koldioxidneutrala byggnader kan realiseras. Denna studie identifierar nyckelspakarna för att minska koldioxidutsläppen i byggnader under hela deras livscykel, i termer av de utsläpp som släpps ut under konstruktion och användning. Dessa spakar har införlivats i ett vitt papper.

Fastighetssektorn står för cirka 36 % av primärenergiförbrukningen och 37 % av utsläppen av växthusgaser. För att uppnå målet på 1,5 °C i Parisavtalet till 2050 och för att minska de globala koldioxidutsläppen, måste avkarbonisering bli fokuspunkten för både fastighetsutveckling och byggande.

Analysen av fastighetsutvecklingsprojekt har visat att nyckelhävstången för avkarbonisering finns i den tidiga planeringsfasen, med början i valet av plats. Om platsens förutsättningar är olämpliga för förnybar energi är det mycket svårare att uppnå nettonollutsläpp.

Byggnadsparametrar som fastställts i ett tidigt skede såsom form, kompakthet, orientering, källare och stödstruktur har också en betydande inverkan på utsläppsmålen.

– Med rätt kombination av läge, design, användning av förnybar energi, intelligenta system och miljövänliga material utvecklar vi byggnader där framtida generationer kan leva och arbeta hållbart, säger Marc Lyon, chef för fastighetsutveckling i Schweiz på Implenia.

Du kan hitta hela vitboken bifogad eller ladda ner den på:

https://implenia.com/en/net-zero

Foto: GPhotograph