Nyheter

Debatt: ”Dalarna kan bli centrum för miljövänligt byggande”

”Forskning visar att i livscykelperspektiv har en byggnad med trästomme längre primärenergianvändning och lägre koldioxidbalans än ett motsvarande hus uppfört i traditionellt byggmaterial.”

Det skriver Pirjo Gustafsson (C) och Hans Johansson (C) i en debattartikel i Dala-Demokraten:

”I produktionsfasen medför produktion av trähus såväl lägre energianvändning som koldioxidutsläpp än produktion av traditionellt byggda hus.”

”Även i demonteringsfasen visar forskningen fördel för trämaterialet gentemot traditionellt byggmaterial som betong och stål och ur brandsynpunkt kan en träbyggnad idag konstrueras och byggas på ett säkert sätt. Träbyggnationer kombinerat med energieffektivitet och användning av förnybara energikällor bidrar alltså till ett hållbart samhälle.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dalademokraten.se/2023-08-22/dalarna-kan-bli-centrum-for-miljovanligt-byggande