Nyheter

Drönare mäter utsläpp av metan-och lustgas på Gryaab

Under vecka 34 kommer Linköpings universitet att flyga med drönare på Gryaabs anläggning för att mäta metan- och lustgas.

Genom att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i havet bidrar Gryaab med en viktigt insats för miljön. Men under reningsprocessen bildas bland annat metangas och lustgas.

Under onsdagen och torsdagen kommer forskare från Linköpings universitet för att mäta hur mycket av de här gaserna som släpps ut.

– Genom att mäta utsläpp av växthusgaser från de olika processtegen får vi bättre koll på vilka åtgärder som kan genomföras för att minska vår klimatpåverkan ytterligare, säger Dag Lorick, utvecklingsingenjör på Gryaab.