Nyheter

Duravit och hållbarhet

Som ett globalt företag med rötterna djupt i Schwarzwald-regionen, känner Duravit ett stort ansvar för hållbarhetsbegreppet.

– När vi pratar om att ta ansvar tänker vi inte bara på vårt företag, utan framför allt på kommande generationer, säger Duravits vd Stephan Tahy.

Därför har Duravit inlett ett klimatuppdrag med det uttalade målet att vara en helt klimatneutral verksamhet senast år 2045. Den centrala uppgiften är att skapa en klimatneutral tillverkningsprocess. I sökandet efter innovativa tekniska sätt att minska gasförbrukningen och koldioxidutsläppen överväger Duravit alla alternativ, oavsett hur små de är.

Som ett led i denna process görs också stora investeringar, som tex i pilotprojektet med världens första eldrivna keramikugn. Samtidigt utforskas också nya vägar när det gäller material. ”Vi håller på att ifrågasätta gamla sanningar och investerar i att hitta och implementera nya sätt att uppnå en hållbar framtid”, avslutar Duravits vd, Stephan Tahy.

Mer information om Duravits mål och aktiviteter hitter du i den nyligen publicerade hållbarhetsrapporten: 

Sustainability Report 2023 (duravit.com)