Nyheter

Fribo är innovativa och framsynta inom hållbart byggande

Fristadbostäder AB, Fribo, är ett av de fem kommunala bostadsbolagen som finns i Borås Stad. Bland såväl allmännyttiga som privata bolag sticker Fribo ut som en föregångare när det gäller hållbart byggande. Samtliga bostadsbolag arbetar naturligtvis med hållbarhet, men att Fribo tar det ett steg längre är tydligt.

Borås Stad har antagit en särskild strategi när det gäller träbyggnad. Fribo är först bland de allmännyttiga bolagen när det gäller att omsätta idéer i handling genom att förverkliga flera bostadsprojekt helt i trä. Det senaste är ett trygghetsboende där inflyttningen påbörjades i maj i år.

Varför bygga helt i trä?

Det som skiljer Fribos senaste projekt från många andra träbyggen är att det är en byggnation i trä helt igenom. Det vill säga stommen, alla väggar, tak och golv invändigt och utvändigt är av trä. Varför är det en god idé att bygga helt i trä?

– När vi gör livscykelanalyser på våra träbyggnationer så visar det sig att vi kan uppnå ett halverat koldioxidavtryck jämfört med om vi skulle uppföra samma hus med betongstomme, svarar Kjell-Ove Sethson, vd på Fristadbostäder AB, och fortsätter:

– Den teknik vi använder oss av är så kallade korslimmade träelement, som precis som prefabricerade betongelement produceras inomhus i en industriell och kontrollerad miljö och därefter levereras inplastade till byggarbetsplatsen och därmed sparar in en stor del av byggtiden. Tack vare den här produktionstekniken kan hela hus monteras med hjälp av en skruvdragare, i princip.

Att det är helt igenom är täta, moderna hus med mycket lägre miljöavtryck än hus som byggs med andra byggtekniker har Fribo redan bekräftat med sin livscykelanalys.

Alltid nytänkande och framsynta

Fribo upphandlade sitt första flerbostadshus i trä redan 2012. Sedan dess har det kommunala bostadsbolaget i Fristad, som ligger norr om Borås tätort, inspirerat många andra att tänka i samma banor. Både grannar och mer långväga besökare har visat nyfikenhet kring den framsynthet som Fribo visar med sina projekt.

Det nyligen färdigställda trygghetsboendet med 29 bostäder är en del av Fribos utveckling av Prästhöjden, där man byggt totalt 121 nya hyresrätter. Trygghetsboendet är byggt i en skogsglänta med bevarade tallar runtom, och målat i falurött för att ge honnör till gammal svensk byggtradition.

– Prästhöjden är ett flaggskepp för oss. Här har vi verkligen tänkt på allt för att förverkliga vår vision om att äga och förvalta över lång tid. I de flesta projekt räknar man med en livscykel på 50 år, men vi har istället räknat med det dubbla, det vill säga 100 års ägande och förvaltande av Prästhöjden på ett hållbart sätt ur alla perspektiv. Det visar återigen att Fribo är nytänkande och framsynta när det gäller hållbart byggande, avslutar Kjell-Ove Sethson.