Nyheter

Sysav på Ystad Summit

Den 7-8 september är det dags för Ystad Summit – södra Sveriges motsvarighet till Almedalen. Sysav arrangerar två seminarier om två högaktuella ämnen: plast- och textilåtervinning. 

Ystad Summit är en årligt återkommande mötesplats för samhällsdiskussioner. Innehållet under Ystad Summit styrs av alla olika arrangörer som skapar möten och seminarier som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

– Detta kommer bli en av de viktigaste mötesplatserna för att diskutera och förhoppningsvis hitta lösningar på våra mest akuta samhällsfrågor: hållbarhet, klimat, beredskap och hälsa. Du kan ta med alla dina kollegor och få ta del av de senaste diskussionerna inom många olika områden och avsluta dagarna med årets kick-off. En fantastisk kunskapsinjektion! säger Yasemin Arhan Modéer, grundare av och vd för Altitude Meetings som i år står som arrangörer för Ystad Summit.

Högaktuella ämnen

Sysav arrangerar två seminarier om två aktuella ämnen: textil- och plaståtervinning.

– Sysavs vision är att skapa världens mest hållbara region. Det gör vi i dialog och samverkan med alla aktörer i värdekedjan. Kom lyssna, bidra och var med på resan mot ett cirkulärt Skåne, säger projektledare Lisa Garting, Sysav.

7 september 14:00-14:45 – Hur skapar vi cirkulära textilflöden?

Varje år slänger vi över fyra miljoner ton kläder och andra textilier inom EU, men bara en bråkdel av allt återvinns – ett ohållbart sätt att hantera resurser! Ett steg mot mer cirkulära textilflöden är det nya kravet på separat utsortering av textiler från år 2025, och med det kommer både utmaningar och möjligheter!

I det här seminariet skapar vi förståelse för den komplexa textila värdekedjan, det kommande kommunala insamlingsansvaret av textiler samt utforskar ny innovativ forskning, samverkan och lösningar!

Medverkande:
Sven Lundgren, chefsjurist, Avfall Sverige
Lars Persson, affärsutvecklare Siptex, Sysav
Edvin Ruuth, Associated researcher, Sharetex
Miguel Sanchis, CEO, Sharetex

Moderator: Anna Vilén, Sysav

Läs mer

8 september 10:00-10:45 – Plastens (o)ändliga resa

Plast, plast, plast. Överallt pratas det om plast – detta fantastiska men samtidigt så problematiska material. Idag är det enbart 10 % av den plast som slängs som materialåtervinns. Hur kan vi gemensamt öka återvinningsgraden och skapa mer cirkulära flöden?

Genom att samla aktörer från hela värdekedjan – som producenter, beställare, användare och återvinnare, skapar vi i det här seminariet större förståelse för varandra. Vilka utmaningar står vi inför och vilka behov har vi ifrån varandra för att vi tillsammans ska kunna skapa mer cirkulära flöden av plast?

Medverkande:
Anna Skanse, Affärsutvecklare plast, Sysav
Karl Banke, Materialexpert Plast, Polykemi
Sara Olofsson, CCO Business segment Commercial, Kährs Group.
Victoria Espejel, Kategoriansvarig rivning, Skanska
Marika Andersson, miljö-och hållbarhetskoordinator, Regionfastigheter, Region Skåne

Moderator: Rustan Nilsson, Sysav

Läs mer

Seminarierna är gratis och öppna för alla i mån av plats, ingen anmälan krävs.