Nyheter

Rörinstallationer i världsklass möjliggör grön omställning

Jobsab levererar kompletta rörinstallationer i världsklass. Med världsklass åsyftas i sammanhanget installationer som utförs av behörig och kompetent personal med många års erfarenhet, och som representerar ett företag med ett välrenommerat varumärke inom branschen.

– För att kunna spela i Champions League behöver man också ha de bästa spelarna, och det har vi när det gäller rörinstallationer. Därför använder vi devisen ”rörinstallationer i världsklass”, det beskriver vårt erbjudande, vår ambition och vårt förhållningssätt väldigt bra, säger Johan Jönsson, vd och projektledare på Jobsab i Landskrona.

Kompetens som efterfrågas globalt

Hela världen pratar om den gröna omställningen och Jobsab är inte sena med att se den stora utvecklingspotentialen i det. Jobsab är även en möjliggörare i omställningen då företaget ombesörjer de rör- och systeminstallationer som behövs för att producera och tillgängliggöra grön energi.

– Nu i det närmaste söker vi efter nya medarbetare som vill vara med och förverkliga den gröna omställningen tillsammans med oss. För vår del handlar det mycket om att installera de rörsystem som behövs i biogas- samt vätgasanläggningar. Det är ett växande affärsområde som vi kommer satsa väldigt mycket på framöver, berättar Johan Jönsson.

I skrivande stund installerar Jobsab ett komplext rörsystem i en större biogasanläggning i Södertörn, och inom kort kommer ett nytt vätgasprojekt att inledas i Göteborg. Det finns ingen geografisk begränsning för Jobsab, som har återkommande kunder över hela Sverige och Europa. För vissa projekt levererar man ännu längre bort – till exempel till Egypten, där några av Jobsabs installatörer kommer att vara stationerade under andra halvåret och sysselsatta i ett större renoveringsprojekt.

– Vår kompetens är i världsklass, och efterfrågas globalt. Vi ser också att förfrågningar från andra länder ökar nu när vätgasproduktion blir nästa stora gröna investering som många industrier måste göra, tillägger Johan.

Bygger framtidens gröna infrastruktur

Jobsab arbetar nästan uteslutande med större projekt av internationellt intresse. Inte sällan är det projekt som pågår över lång tid, ibland under ett år eller längre. Jobsab är en del i en stor process, både gällande aktuella projekt samt för samhällets viktiga energiomställning.

– Vi är med och bygger framtidens gröna infrastruktur och är således en möjliggörare för utvecklingen av den cirkulära ekonomin när det gäller grön energi. Det finns inte så många andra aktörer som kan åta sig lika stora eller komplexa installationsprojekt i anläggningar för biogas- och vätgasproduktion som vi kan. Därför är vi med och anlägger en helt ny infrastruktur från grunden och vi är samtidigt en partner i en omfattande utvecklingsprocess som samhällets genomgår till förmån för klimatet, menar Johan Jönsson.

I dagsläget arbetar drygt 30 installatörer på Jobsab, samt en handfull administratörer, HR- och ekonomipersonal. Under början av året nyanställdes fem installatörer och en projektledare med utgångspunkt från Landskrona, och Jobsab är nu enligt Johan Jönsson mycket starka kompetensmässigt. Han söker ändå efter en eller två duktiga installatörer i andra regioner, för att hålla en hög tillgänglighet och kunna möta kunder över hela landet.

– Vi är tillväxtbenägna och vi satsar framåt. Vi tror mycket på utbildning och fortbildning, och erbjuder alla som arbetar för oss fina kompetensutvecklingsmöjligheter. Eftersom vi har en så stor bredd i projekten vi medverkar i så är ingen dag den andra lik hos oss. Vi erbjuder en spännande, rolig och varierande arbetsplats med mycket ansvarstagande. Jag tror personligen att detta tilltalar många.

Foto: Peter H