Nyheter

Så mycket el skulle Stockholms stadshus kunna producera med solceller

Solcellernas popularitet fortsätter att öka kraftigt i Sverige. En Novusundersökning, utförd på uppdrag av solcellsaktören Otovo, visar att hela 30 procent av landets villaägare planerar att investera i solceller under 2023. Men det är inte bara privatpersoner som omfamnar den gröna energilösningen – fler offentliga byggnader väljer att dra nytta av solenergin genom att installera solpaneler på sina tak.

En vanlig uppfattning är att det inte går att installera solceller på offentliga eller K-märkta byggnader. Detta stämmer dock inte, utan det är fullt möjligt att installera. Däremot måste det finnas ett bygglov för installationen. Ett framstående exempel på detta är Sveriges kungahus, som redan 2018 monterade 600 solpaneler på det kungliga slottet. I år kommer ytterligare 800 solpaneler att installeras på slottets tak, vilket kommer att motsvara över 20 procent av dess totala elförbrukning.

Bortom Sverige har kända byggnader som Eiffeltornet i Paris, Slottet Balmoral i Skottland samt Sixtinska kapellet i Vatikanstaten installerat solpaneler. Solpanelerna som är installerade på Sixtinska kapellet har samma form och en liknande färg som takets cementpaneler har, vilket gör att den estetiska skillnaden blir minimal.

– Det går att skapa en harmoni mellan hållbarhet och skönhet, där teknologi kompletterar och inte stör arkitekturens uttryck, säger Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo.

Det finns flera ikoniska byggnader runt om i landet som skulle kunna dra nytta av solcellsteknologin på sina tak. Utöver att minska miljöpåverkan skulle solceller även bidra till Sveriges övergripande mål om ökad användning av förnybar energi.

– Genom att integrera solceller på kända byggnader i Sverige går vi bortom att bara producera energi. Vi skapar visuella påminnelser om vårt ansvar gentemot miljön och driver samtidigt på den gröna energiomställningen, fortsätter Vida Wachtmeister.

Solpaneler på Stockholms stadhus

Stadshuset är en av Stockholms mest ikoniska byggnader och ett betydelsefullt landmärke i staden. År 2023 markerar ett betydande jubileum för stadshuset, då det firar sitt hundraårsjubileum sedan dess officiella invigning. Byggnaden är inte bara en central plats för Stockholms administration utan också en symbol för stadens historia och kultur.

Enligt Otovos beräkningar skulle det vara genomförbart att installera 135 solpaneler riktade mot väst och 236 solpaneler riktade åt söder på byggnaden. Sammanlagt skulle dessa solpaneler kunna generera en årlig produktion av 131,641 kWh*, vilket motsvarar en månatlig förbrukning av el för hela 79 standardhushåll i villa, i Sverige.

– Detta är bara ett exempel på en känd byggnad i Sverige som med fördel skulle kunna dra nytta av solenergi. I takt med att utvecklingen går framåt hoppas jag se fler solpaneler på taken – både hos privatpersoner och på officiella byggnader. Det är en bra investering som hjälper oss att accelerera den gröna omställningen, avslutar Vida Wachtmeister.

*Observera att beräkningarna ska ses som uppskattningar då viss viktig information saknas.