Nyheter

Digitala anlöp ska reducera CO2-utsläppen med 1000 ton per år

Nu börjar Göteborgs Hamn AB utveckla en helt ny digital plattform tillsammans med anlöpsaktörer i hamnen. Utöver cirka 1000 ton minskade CO2-utsläpp per år kommer verktyget ”Digital Port Call” att innebära besparingar i både i tid och pengar för fartyg som trafikerar hamnen.

Verktyget förväntas lanseras i början av 2024.

– Idag är det en massa kontakter som måste tas för att ett fartyg ska komma till kaj, lassa och lossa och sedan avgå. Detta äter tid och skapar osäkerhet. Digitalt anlöp samlar alla kommunikationspunkter till en smidig och effektiv kedja där förutsägbarheten för hela anlöpsprocessen blir tydlig. Detta är ett digitalt verktyg som vi är många som väntat på, säger Fredrik Rauer, Manager Port Control på Göteborgs Hamn AB.

Genom Digital Port Call kan alla aktörer som är involverade i ett anlöp, från kapten ombord till båtsmän i hamnen, planera sin dagliga verksamhet, och maximera effektiviteten.

– Det handlar om allt från bokning av lotsar och bogserbåtar, att kranarna står i rätt position för fartyget, att båtsmännen som tar emot trossar är på plats, vilken vindstyrka som råder, till vilka fartyg som ligger inne. Helt enkelt att man har rätt information i rätt tid och kan göra en god planering för ett smidigt anlöp, fortsätter Fredrik Rauer.

Sömlöst arbete från start till mål

Från det att fartyget avgår från föregående hamn tills det anlöper är det en mängd information som påverkar färden och behöver kommuniceras. Totalt rör det sig om närmare 120 olika aktörer som på ett eller annat sätt ska synkroniseras. Genom Digital Port Call görs all information transparent vilket i sin tur skapar möjlighet att fatta rätt och riktiga beslut som sparar resurser, minskar utsläpp och ökar säkerheten.

Kaptenen får här en samlad lägesbild över rutten till Göteborgs Hamn redan upp till 36 timmar innan avgång. Genom en virtuell ankomstanmälan och bekräftelse av denna kan kaptenen anpassa farten in till hamnen så att minimalt utsläpp görs och samtidigt slippa ankra och vänta på en plats.

– Väl vid kaj är allt synkat och förberett för bästa möjliga service eftersom alla olika tjänsteutövare har en samlad bild av vad som ska göras och är på tå, tack vare att man fått till sig rätt information i rätt tid. Dessutom sparar Digital Port Call dagar på sjön för rederierna. Och är det något som kostar mycket pengar så är det varje dag på till havs. Dessutom är rederierna verkligen på banan nu när det gäller att ha en så grön framdrift som möjligt, där Digital Port Call inte bara sparar in pengar, utan främjar också klimatarbetet, säger Fredrik Rauer.

600 miljoner kronor satsas

Tjänsten Digital Port Call är en viktig del i Göteborgs Hamns AB:s vision om att vara i framkant när det gäller att digitalisera hela logistikkedjan, från sjö till inland via hamn.

– Vi ska vara världens grönaste hamn och då måste vi satsa stort på att erbjuda våra kunder, rederier, speditörer och varuägare, de verktyg och förutsättningar som de behöver för att vi alla ska kunna ställa om så snabbt som möjligt, säger Fredrik Rauer.

Digital Port Call ingår i den stora satsningen Green Connection som Göteborgs Hamn AB genomför för att reducera hamnrelaterade koldioxidutsläpp med 70 % till 2030. Det genom att tillse lagring och tillgång på en mix av alternativa bränslen i hamnen, såväl som satsningar på fysisk och digital infrastruktur som ger förutsättningar för en fossilfri logistikkedja – på sjön, i land och i terminalerna. 600 Mkr är öronmärkta för investeringar i koldioxidreducerande åtgärder.

Fakta: Digital Port Call

500 timmar minskad liggetid/år i Göteborgs Hamn
250 timmar minskad ankringstid/år i Göteborgs Hamn
1 000 ton minskade CO2-utsläpp/år från ankrade fartyg.
Q1 2024 förväntas Digitalt anlöp vara i bruk
15 miljoner kronor i projektkostnad

Se filmen om hur Digital Port Call fungerar

här.