Nyheter

Goda erfarenheter av ny CLT-villa

Användningen av CLT i byggandet är relativt ny i Danmark. Därför är danska bostadsutvecklaren Tetriis också glada över sitt nybyggnationsprojekt med Tetriisgruppens byggavdelning Rasmus Friis där man bygger en 259 kvm bostad i Charlottenlund där bostadens byggnation utförs i CLT.

CLT är ett klimatvänligt byggmaterial som består av flera lager trä limmat ihop i korsande riktningar vilket ger en extremt stark och stabil struktur.

– Hemmet är en raritet, och ger oss en unik möjlighet att stärka vår kompetens och kunskap inom byggande med CLT som byggmaterial, säger Peter Hansen, avdelningschef för Nybyggnation på Rasmus Friis. En viktig kunskap som vi kan överföra till nya, större och ännu mer komplexa byggärenden i CLT i framtiden och som samtidigt ger oss en ledande position inom området.

Entusiasmen för CLT och limträ ökar generellt inom byggbranschen. Detta berodde främst på miljöfördelarna och de många möjliga tillämpningarna för både inner- och ytterväggar, takkonstruktioner och flervåningsdäck.

Men den viktigaste fördelen med att använda CLT är det mycket låga CO2-avtrycket jämfört med mer traditionella byggmaterial som betong. Det är ingen hemlighet att vi älskar trä på Rasmus Friis och därför bidrar vi också gärna till ökad användning av trä och CLT i alla våra konstruktioner, eftersom det gör skillnad klimatmässigt och gör byggbranschen grönare. Och med det nya byggprojektet i Charlottenlund och våra många andra träkonstruktioner är vi på god väg med nya erfarenheter och nya optimerade byggmetoder.

Fakta om CLT:

CLT är ett förnybart material eftersom det är tillverkat av trä som kan odlas och planteras om. Den har också låga CO2-utsläpp jämfört med mer konventionella byggmaterial som betong och stål.

Styrka och stabilitet:

CLT är känt för sin höga styrka och stabilitet. Den tål tung belastning och lämpar sig för att bygga både mindre hus och större byggnader.

Snabbare byggprocess:

CLT-paneler är prefabricerade, vilket innebär att de kan tillverkas utanför anläggningen och sedan transporteras till byggarbetsplatsen. Detta kan påskynda byggprocessen och minska tiden på plats.

Energibesparing:

CLT har goda isoleringsegenskaper, vilket gör att byggnader byggda med CLT kan hålla en mer konstant inomhustemperatur och därför kräver mindre energi för uppvärmning och kyla.