Nyheter

Miljöpartiet: ”Skånetrafikens miljöambitioner sänks – halvering av inköpen av miljöel”

Det borgerliga styret sänker Skånetrafikens klimat- och miljöambitioner. På dagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden beslutade styret att halvera inköpen av miljömärkt el till Skånetrafikens tåg under resten av 2023 och hela 2024.

– De globala temperaturerna slår rekord på löpande band. Det rasar svåra skogsbränder i Europa och här i Sverige har vi upplevt en sommar med översvämningar. Att i det läget minska på Region Skånes klimat- och miljöambitioner är anmärkningsvärt, säger Louise Arndt, ledamot för Miljöpartiet i kollektivtrafiknämnden.

Tidigare har all drivmotorström till Skånetrafikens tåg varit märkt som Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier.

Med dagens beslut halveras det till 50 procent. I ärendets handlingar konstaterar Region Skåne själva att el märkt Bra miljöval är bättre för klimatet och bidrar till att minska elproduktionens påfrestningar på miljön.

Dessutom avsätts pengar för varje såld kWh till olika projekt för att minska elanvändningen och reparera miljöskador.

– Trots att det borgerliga styret medger att den miljömärkta elen är bättre både för klimatet och miljön väljer de att minska inköpen och ersätta den med el som inte är miljömärkt, fortsätter Louise Arndt.

Skälet som anges av styret är att Skånetrafiken ska spara pengar. Men elpriserna har i år gått ner kraftigt, vilket gör beräkningarna osäkra.

– Det är ett kortsiktigt beslut som skadar klimatet och miljön, avslutar Louise Arndt.

Läs handlingen i:

 ärendet här.