Nyheter

Levande laboratorium i Trondheim för zero emissions buildings

ZEB lab är som ett laboratorium för zero emissions buildings (ZEB) – en arena där nya och innovativa material och lösningar utvecklas, testas och demonstreras genom ömsesidig interaktion med människor.

ZEB Laboratory är ett levande kontorslaboratorium på fyra våningar och 2000 kvadratmeter beläget i Trondheim på NTNU Gløshaugen Campus, nära de befintliga laboratorieanläggningarna för SINTEF Community och NTNU Institutionen för civil- och transportteknik.

ZEB Laboratory är en fullskalig kontorsbyggnad där byggnadsfasader, komponenter och tekniska system kan modifieras och bytas ut. Vidare kan elementen vara sammankopplade på ett sådant sätt att de utgör en del av eller en komplett nollutsläppsbyggnad. Byggnaden kommer att utgöra ett levande laboratorium, det vill säga ett laboratorium där människor som använder den som en vanlig kontorsbyggnad eller i utbildningssyfte blir en experimentell parameter som ger variationer i påfrestningarna, genom människornas användande av lokalerna.

Vidare är undersökningar och demonstration av ny teknik i en fullskalig kontorsbyggnad viktig för att minska risken för de som önskar implementera nollutsläppsnivåer i sin byggnadsdesign och konstruktion. Byggnadens/laboratoriets flexibilitet kommer att göra det möjligt att undersöka olika byggnadskonfigurationer och typer.

Vision

Visionen för Norwegian Zero Emission Building Laboratory (ZEB Laboratory) är att vara en arena där nya och innovativa komponenter och lösningar utvecklas, undersöks, testas och demonstreras.

ZEB-laboratoriet ska vara:

en grund för kunskapsutveckling på internationell nivå

en grund för internationellt konkurrenskraftig industriell utveckling

ett exempel för nya och modifierade nollutsläppsbyggnader

vara en forskningsarena för att utveckla nollutsläppsbyggnader

en arena för riskminskning vid implementering av byggnadstekniker med nollutsläpp

en nationell resurs för alla forskningsorganisationer inom forskningsområdet

ett verktyg för NTNU och SINTEF för att institutionalisera post ZEB centret.

Byggnadsmaterial och klimatskärm

ZEB-laboratoriet är byggt med fokus på anpassningsförmåga och flexibilitet, det vill säga delar av klimatskalet kan ändras eller modifieras, förses med nya material, komponenter och teknologier för att undersöka och optimera byggnadens klimatskal och byggnadsprestanda.

Detta möjliggör undersökningar av prestandan hos storskaliga klimatskal (upp till tre våningar höga) och effekten av material- och skalsegenskaper (exempelvis isoleringsnivåer, fasadkonfigurationer inklusive solskydd) på hela byggnadens energianvändning och inomhuskomfort. Viktiga mätparametrar är temperatur, fukthalt, solstrålningstransmittans, dagsljusfördelning och värmeflödesmätningar.

ZEB lab stöds av norska forskningsrådet, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet), SINTEF (Selskapet for industriell og teknisk forskning) samt ENNOVA.

ZEB Lab kommer att samarbeta med och använda andra befintliga NTNU och SINTEF laboratorieanläggningar, som National Smart Grid Laboratory och byggkomponentlaboratorier.

(Källa: zeblab.no)