Nyheter

JYSK går med i Science Based Targets initiative

Idag har JYSK anslutit sig till internationellt kända Science Based Targets initiative (SBTi) för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen.

Genom att gå med i SBTi förbinder sig JYSK att minska utsläppen inom sin egen verksamhet och att ta ansvar för utsläppen i hela värdekedjan från de produkter som säljs i de egna butikerna.

– Vi vill vara en del av klimatlösningen och se till att våra insatser bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Därför har vi anmält oss till Science Based Targets initiative för att få deras godkännande av vårt arbete, säger Rami Jensen, Vice President och CEO för JYSK globalt.

SBTi är nästa steg

JYSK har som övergripande mål att bli koldioxidneutralt i hela värdekedjan senast 2050 och att minska utsläppen med 50 procent inom den egna verksamheten senast 2030. Detta inkluderar utsläpp från energiförbrukning samt uppvärmning och kylning av butiker, distributionscenter, kontor och företagets egna fordon.

Arbetet med att beräkna hela CO2e-baslinjen för hela värdekedjan pågår och när det är klart kommer det att visa var JYSK kan hitta de största minskningarna för att nå sitt klimatmål.

– Vi är på god väg att skapa en mer hållbar framtid i hela vår verksamhet och för våra kunder, men vi vet också att det fortfarande finns mycket arbete att göra. Därför ser jag fram emot att få godkännande från Science Based Targets initiative så att vi kan optimera användningen av data och analys för att nå våra klimatmål, säger Rami Jensen.

Kort om JYSKs hållbarhetsarbete:

JYSK har varit medlem i Forest Stewardship Council® (FSC) i Danmark i nästan två decennier, och alla företagets trädgårdsmöbler i trä som säljs över hela världen är FSC-certifierade (FSC®® N001715). Samtidigt har JYSK som mål att alla produkter och förpackningar av trä, kartong eller papper ska vara FSC-certifierade senast 2024.

JYSK är också medlem i Better Cotton, som är världens största initiativ för en mer hållbar bomullsproduktion. Målet är att all bomull som köps in för produktionen av JYSKs textilprodukter ska vara mer hållbar från och med slutet av 2024. Det innebär att bomullen antingen är ekologisk, återvunnen eller köpt som Better Cotton.

Som företag är JYSK också certifierat enligt Global Recycled Standard (GRS), som arbetar för att minimera avfall och öka användningen av återvunnet material.

JYSK arbetar också kontinuerligt med att minska mängden plast som används för förpackningar, och de allra flesta av JYSKs textilprodukter samt majoriteten av täcken och kuddar är certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX. OEKO-TEX är ett av världens ledande hälsomärkningssystem för textilier. Standarden är en garanti för att produkten inte innehåller skadliga halter av ämnen som kan vara problematiska för hälsa och miljö.