Nyheter

Klimatbesparing på 97 procent för återvunnet stål

För drygt ett år sedan påbörjades samarbetet mellan Sweco, Tibnor och DEKRA, för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Nu har det första återbrukade stålet sålts och monterats, och resultatet är positivt: en klimatbesparing på 97 procent, samtidigt som priset inte överstiger det för nytt stål.

Malmös gamla svävarterminal blev den första byggnaden att bidra med stålprofiler som monterades ned, fraktades till lager, kvalitetskontrollerades och såldes vidare. När stålet hade landat på hyllan, redo för ny försäljning, kunde man konstatera att klimatbesparingen blev hela 97 procent, jämfört med att köpa nytt stål.

– Vi har lagt en viktig pusselbit för att gå mot en cirkulär ekonomi och minska byggsektorns utsläpp. Nu hoppas vi att det här blir vardag, att det blir lika självklart för den som river en byggnad att sälja tillbaka sitt begagnade stål till stålförsäljaren som det är att lämna sina kläder till second hand, säger Emma Danielsson, hållbarhetschef Energy & industry och uppdragsledare på Sweco, och en av initiativtagarna till projektet.

En farhåga som fanns innan projektets start var att det inte skulle bli tillräckligt lönsamt att återbruka, men siffrorna från pilotprojektet visade att slutpriset blev detsamma som för nya balkar.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet. Vårt mål var att undersöka modellen och få igång processen, och det har vi lyckats med. Nu kan man för första gången köpa återbrukat stål på samma plats där man kan köpa nytt stål. Balkarna från Svävarterminalen var först ut, men fler rivningsprojekt är på väg in, fortsätter Emma Danielsson.

Det lyckade resultatet innebär att Tibnor går vidare med att sälja återbrukat stål från rivningsprojekt även fortsättningsvis. Samtidigt har Sweco anpassat sina ritningar och konstruktioner så att den som bygger lättare ska kunna använda de olika varianter av återbrukade stålprofiler som finns tillgängliga.

Stålbalkarna blir en del i Stockholms avloppsvattenrening

Stålbalkarnas nya ägare blev Stockholm Vatten och Avfall, som har använt materialet i arbetet att göra Henriksdals reningsverk i Stockholm till ett av världens mest moderna.

– Det är alltid fantastiskt när vi kan återanvända material och minska vårt klimatavtryck. Jag tror att det här är en nisch som utvecklas ännu mer och sättas i större system på marknaden, säger Magnus Biderheim projektledare för Stockholms framtida avloppsrening hos Stockholm Vatten och Avfall.

– Vi behöver nya ögon och sätta samman helt skilda teknikområden och fortsätta dela erfarenheter med varandra. Det här är ett område där nyutbildade kan mer än många av oss som jobbat länge i branschen. Varje kilo återvunnet stål är en vinst för vår planet, säger Magnus.

Foto: Bruno