Nyheter

Betongsortiment med återvunnet råmaterial

Heidelberg Materials nya produktsortiment, BIO Recycle (BIO R), använder återanvänd krossad betong som ballastmaterial i stället för jungfruligt material.

– Produkten ligger i linje med bolagets övergripande mål att minska klimat- och miljöpåverkan från våra produkter, säger Jonas Axeling, marknadschef för Heidelberg Materials Betong Sverige och fortsätter:

– Vi har under en längre tid framgångsrikt byggt upp ett produkt- och tjänsteutbud med fokus på minskad klimatpåverkan. Nu tar vi nästa steg och möjliggör cirkulära flöden för att minska användandet av jungfruliga resurser i byggandet.

Inom BIO R finns tre nivåer med olika procentandel återvunnen ballast. Nivåerna definierar maxgränsen för återvunnen ballast utifrån givet användningsområde och exponeringsklass.

I vissa fall kan hela 25 procent återvunnen ballast av den totala ballastmängden användas. I alla konstruktionsdelar tillåter gällande regelverk idag 5 procent.

– Betongen som i dag används i BIO R är returbetong som krossas och blir till återvunnen betongballast (ÅVB), men på sikt kan det handla om att återanvända hela betongkonstruktioner, fortsätter Jonas Axeling och ger exempel från kontinenten där Heidelberg Materials i Nederländerna framgångsrikt har utvecklat en liknande produktkategori.

I Sverige har produktutvecklingen skett under flera år där Heidelberg Materials levererat tusentals kubikmeter betong med upp till 5 procent återvunnen ballast.

– Nu lanseras vi BIO R som en ny del i vår produktportfölj. Först ut blir Stockholmsområdet, men på sikt ska vi erbjuda den i flera regioner, avslutar Jonas Axeling och sammanfattar: vi använder betong som ballast i betong. Enkelt, eller hur?