Nyheter

Stockholms Miljöbud klarar nya miljökrav på godstransporter

Förra hösten kom Bra Miljöval med nya och tuffare miljökrav och arbetsvillkor på godstransporter i tätort. Stockholms Miljöbuds transporter har varit märkta sedan 2010 och klarar nu de nya kraven.

— Vi är glada över att Stockholms Miljöbud väljer att fortsätta märka sina transporter. Nu finns det fortsatt budtransportalternativ som bidrar till att minska hälso- och miljöutsläpp och som även ger goda villkor för de anställda. För att uppnå de nya kraven har bolaget inte bara ändrat inköpen av lastbilar för att klara kraven som ställs på fordonsflottan, de har även infört mer omfattande försäkringar och avtalspension för de anställda, säger Marielle Aspevall, produktansvarig Bra Miljöval Transporter. 

Stockholms Miljöbuds miljömärkta transporter utförs i Stockholmsområdet med cykel samt skåp- och lastbilar. Transporterna har varit märkta med Bra Miljöval sedan oktober 2010. De nådde upp till miljömärkningens skärpta krav 2016 och nu till de senaste som kom hösten 2022.

— I takt med att våra kunders miljökrav ökar blir vår Bra Miljöval-licens ett starkare argument för varje år. Att vara ett hållbart företag och en bra arbetsgivare har alltid varit viktigt för oss. I en bransch med stor miljöpåverkan och delvis låga löner känner vi att vi har skapat ett hållbart alternativ. Med de nya kriterierna för Bra Miljöval med krav på arbetsrättsliga villkor har vi tagit det ytterligare ett steg, säger Patrick Hagman, VD Stockholms Miljöbud. 

FAKTA

Målet med miljökraven på lokala godstransporter är att minska dessa transporters klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att lokal miljöpåverkan i form av buller och föroreningar till luft och vatten ska minska. Dessutom ska förarna av de miljömärkta transporterna ha goda arbetsvillkor och transporterna ska utföras resurseffektivt och med hög trafiksäkerhet.

Miljökrav på Lokala godstransporter :

Kraven på fordonens utsläppsklass har skärpts. Alla nyanskaffade fordon ska vara av senaste utsläppsklass. Nu krävs som lägst utsläppsklass Euro 6/VI. 

Skärpta krav på drivmedlets klimatpåverkan. Enbart förnybara drivmedel med mycket låg klimatpåverkan tillåts.  

Krav på ökad andel el- och gasfordon. Från och med den 1 januari varje år ska andelen vara enligt följande: 2022: 50%, 2025: 75%, 2026: 100%. 

Specifika krav vid inköp av elfordon för ökad insyn i elbilstillverkningen.  

Kravet på social hänsyn har justerats. Det finns krav på arbetsrättsliga villkor, försäkringar och avtalspension som omfattar alla anställda och krav på trafiksäkerhet.  

Av sju valbara krav avseende effektivt transportsystem har två blivit skall-krav. Ruttoptimering och utbildning i sparsam körning.  

Två nya valbara krav har tillkommit. Krav på samarbete för färre kilometer och förarstöd och metoder för upprätthållande av sparsam körning tillkommit.