Nyheter

Stort intresse för att bygga klimatpositivt i Uppsala

Markanvisningstävlingen för nästa byggetapp i Rosendal lockade många byggaktörer trots de höga klimatkrav som Uppsala kommun satt upp. Ambitionen är att Rosendals fjärde etapp ska flytta fram byggbranschens positioner inom klimatpositivt byggande.

Markanvisningstävlingen för Rosendals fjärde etapp har pågått under sommaren och 17 aktörer lämnade anbud. Satsningen sker inom ramen för Uppsala kommuns deltagande i Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram med ambitionen att stadsdelen som helhet ska binda mer koldioxid än vad den släpper ut, vilket kommer att beräknas enligt Uppsala klimatprotokoll.

Rosendals fjärde etapp blir därmed tillsammans med Ulleråker Sveriges första klimatpositiva stadsdel och en av de första i världen. För att uppnå det kommer byggetappen att bli en testbädd för byggbranschen när det kommer till klimatpositivt byggande. Här kan byggaktörer dela erfarenheter från sina senaste utvecklingsprojekt och tillsammans med kommunen hitta och testa nya lösningar för att tillsammans flytta fram gränserna för klimatpositiv stadsutveckling.

– Att så många som 17 aktörer ville vara med och bygga den klimatpositiva etappen av Rosendal är väldigt positivt. Det visar också att vi lockar investeringar och att många delar Uppsala kommuns högt ställda klimatambitioner, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Etapp fyra ligger centralt i stadsdelen Rosendal, mellan Torgny Segerstedts allé och Kronparken, vid Rosendals torg. Totalt kommer det byggas 700–800 lägenheter och verksamheter i byggnadernas bottenvåningar. Markanvisningstävlingen omfattar cirka 550–600 av lägenheterna inom etappen. Det blir också två förskolor varav den första redan invigts.

Just nu pågår utvärdering av bidragen och vinnare kommer utses under hösten.