Nyheter

De introducerar biobaserade polymerer i byggsektorn

Neste, LyondellBasell, Biofibre och Naftex har byggt en värdekedja för att kombinera biobaserad plast med naturfibrer för tillverkning av konstruktionselement. Genom att kombinera polymerer med ett mätbart biobaserat innehåll och naturfibrer skapas kolreservoarer som kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna. 

Som en del av samarbetet kommer Neste att förse LyondellBasell med förnybar Neste RE™ , en råvara för plasttillverkning gjord av 100 % biobaserade material som avfall och rester.

LyondellBasell bearbetar sedan denna råvara till Circulen Renew C14 polypropen , som har ett mätbart biobaserat innehåll, och CirculenRenew™ produktportfölj.

Biofibre använder sedan denna polypropen för att producera naturfiberförstärkta plastgranulat. I det sista steget bearbetar Naftex dessa till komponenter som stängselstolpar eller profiler för trall i en extruderingsprocess.

Möjliggör mer hållbara byggelementlösningar

Genom att kombinera biobaserad plast med naturfibrer kan partnerna ta fram lösningar för byggsektorn som har lägre CO 2-funktions fotavtryck.

Komponenterna fungerar som ett tillfälligt kollager: Under användningsfasen på flera år eller till och med decennier kan de lagra det kol som tidigare avlägsnats från atmosfären under tillväxten av biomassan som används som råvara.

En LCA-studie utförd av GreenSurvey för Biofibre bekräftar att mängden kol som avlägsnas från atmosfären av den använda biomassan är större än de utsläpp som genereras längs leverantörskedjan av logistiken och produktionen av de fiberförstärkta plastgranulerna.

– Det är oerhört viktigt att byggsektorn fortsätter att arbeta för att utveckla innovativa sätt att bekämpa klimatförändringarna. Förnybara lösningar som den förnybara råvaran för plast, Neste RE, kan spela en avgörande roll i detta. Komponenternas långa livslängd skapar en kolreservoar: materialen kan lagra kolet som utvinns ur atmosfären och därmed fungera som en tillfällig buffert i kampen mot klimatförändringar, förklarar Martin Bussmann, Brand Owner Manager inom Renewable Polymers and Chemicals affärsområde på Neste . 

– Det är en del av vår företagsstrategi att erbjuda lösningar för en hållbar vardag. Vi är mycket glada över att byggbranschen nu i allt högre grad tar till sig mer hållbara lösningar, säger Roman J. Schulz, marknadschef på LyondellBasell. Våra Circulen Renew-produkter, som vi använde i det här projektet, har en mätbar andel förnybara ämnen som kan bestämmas med en C14-analys. De bidrar till att minska förbrukningen av fossila råvaror och utsläpp av växthusgaser över produktcykeln.

– Vi har använt naturliga fiberrester från ekologisk odling under lång tid. Fibrerna kommer från källor i omedelbar närhet av vår produktionsanläggning och konkurrerar inte med livsmedels- eller foderproduktion. Med lanseringen av vår nya produktlinje BioSustra, som är baserad på biobaserade polyolefiner, kan vi ytterligare öka det biobaserade innehållet, ytterligare minska koldioxidavtrycket och därmed bidra till de ekologiska fördelarna med vår materialportfölj. Dessa nya egenskaper är särskilt intressanta för produkter med lång livslängd, som de som finns inom byggbranschen, förklarar Jörg Dörrstein, VD för Biofibre GmbH.

– Sedan vi började arbeta med byggbranschen har vi fått frågan hur vi ytterligare kan förbättra hållbarheten för produkter som profiler eller stänger. Det verkar som att vi har börjat utveckla produkter med ett lägre koldioxidavtryck vid exakt rätt tidpunkt, eftersom aktuella kundförfrågningar tydligt indikerar en efterfrågan på sådana produkter. Idag är vi glada över att ha hittat en lämplig lösning med Biofibre BioSustra för att stödja våra kunder att förverkliga sina företagsmål, säger Daniel Koopmann, VD för Naftex.