Nyheter

Geomatikk Sverige köper in eldrivna transportbilar för att minska CO2-utsläpp

Geomatikk Sverige har köpt 10 eldrivna transportbilar av modellen ID. Buzz Cargo, för att minska CO2-utsläpp. Som ett företag med starkt fokus på hållbarhet strävar Geomatikk ständigt efter att minska sin negativa påverkan på miljön. Bolaget har satt upp målet att minska sina CO2-utsläpp med 50% fram till 2025.

På lång sikt är målet att hela fordonsflottan ska ersättas med fordon som drivs med fossilfria drivmedel.

Målbilden är att alla transportbilar ska ersättas

Geomatikk har idag 170 fälttekniker som är stationerade över hela landet ha en lokal närvaro och kunna utföra ledningsutsättningar med så korta resor som möjligt. Transportbilarna fungerar som deras mobila arbetsplats.

– Vi har länge letat efter en eldriven transportbil som uppfyller företagets krav på transportfordon, främst gällande räckvidd. Vi var tidigt ute och beställde 10 ID- Buss Cargo och har nu äntligen fått den första bilen levererad. Säger Tomas Gradin, Affärsområdeschef Ledningsanvisning hos Geomatikk.

På kort sikt kommer 10 traditionella fordon att ersättas av ID. Buzz Cargo, men på längre sikt är målet att hela fordonsflottan ska drivas med fossilfria drivmedel.

Buzz Cargo – transportbil som är ren elbil

Buzz Cargo är en ren eldriven transportbil och den första i sitt slag. Bilen har designats med hållbarhet i åtanke, med användning av återvunna material och minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel. Den har ett rymligt lastutrymme och flexibla konfigurationsmöjligheter för effektiv transport av gods.

– Fältteknikern har mycket utrustning med sig ut i fält, så vi har anpassat bilinredningen med fokus på säkerhet samt ordning och reda. Verktygsinredningen anpassad efter vår utrustning, där all last ska vara säkrad under transport, avslutar Tomas.