Nyheter

Resona rustar för fortsatt tillväxt

Resona ska vara klimatneutrala 2030 och planerar att dubbla projektvolymen till utgången av 2026. Under kommande sex månader kommer 530 hyresbostäder och 6 000 m² kontor och lokaler färdigställas och tillföras det egna förvaltningsbeståndet. För att leverera på de ambitiösa planerna utvecklas nu organisationen och tre nya chefer tillsätts.

Den 1 september tillträder Johan Bonander som Affärsutvecklingschef, Elin Andersen som Projektutvecklingschef och Beti Petrovic som Förvaltningschef. Samtliga har rekryterats internt inom Resona.

– Vi spänner bågen rejält och den nya organisationen skapar en ännu bredare förankring av Resonas strategiska arbete så vi kan nå våra mål om en fördubblad projektvolym till 2026 och vara klimatneutrala 2030, säger Fredrik Bele VD Resona.

Resona utvecklar, bygger och förvaltar en mix av bostadsrätter och hyresrätter från Staffanstorp i söder till Åre i norr och planerar för fortsatt tillväxt i hela landet.