Nyheter

Utan ett stabilt bostadsbyggande – ingen grön revolution

Text: Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig fastighetsägarna Mittnord

Inom den gröna industrialiseringen i norra Sverige är efterfrågan av kompetensförsörjning hög, medan arbetslösheten är lägst i hela landet. Detta har skapat möjligheter för privatpersoner att sätta guldkant på tillvaron genom att hyra ut sina bostäder till gästarbetare och kandidater som lockats till Norrland.

Runt om i norra Sverige ser vi entreprenörsbostäder med hundra och tusentals gästarbetare som anländer till och från industrierna i deras varselkläder, olika nationaliteter, som tillsammans arbetar för att göra den gröna industrialiseringen till verklighet. Samtidigt som långsiktiga bostäder är en bristvara för dem som kan tänkas omlokaliseras med familj från södra till norra Sverige.

Privatpersoner ges möjligheten att hyra ut sina hem till gästarbetare och samtidigt möjlighet att sätta en guldkant på tillvaron, vilket i sig är väldigt bra, men håller det i längden?

För att skapa en långsiktig och hållbar bostadspolitik hävdar vi på fastighetsägarna mittnord att fastighetsbolagen behöver ges rätt förutsättningar genom att på kommunal nivå minska tidsåtgången i detaljplane- och bygglovsprocesser då långa ledtider bromsar upp bostadsbyggandet som i sig påverkar hela samhällsutvecklingen.

Den svenska fastighetsmarknaden har under de senaste åren upplevt en snabb utveckling, där balansen mellan hyresnivåer och höjda räntor har skapat en utmanande situation för fastighetsbolag runt om i landet. Det ständiga trycket på att hålla hyrorna på en rimlig nivå samtidigt som de höjda räntorna äter upp marginalen, gör det allt svårare för fastighetsbolag att utveckla sina verksamheter för att möta nya och förändrade behov av hyresgästerna, än mindre bygga nya fastigheter som sedan kan bli långsiktiga hem till våra nya invånare som är tänkta till att arbeta på industrierna.

Fastighetsägarnas branschorganisation har lämnat tio förslag till bostadsministern för att vända bostadskrisen där en förenklad process för konvertering av företagslokaler till bostäder, är ett förslag, att öka bostadsföretagens avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer, ett annat. Som i sin tur förstärker bostadsföretagens förutsättningar och möjligheter till att bygga fler hyresbostäder.

För att lyckas med den gröna industrialiseringen behöver vi en väl fungerande hyresmarknad, en grön bostadspolitik där förutsättningar på kommunal nivå finns till finansiell hälsa i en ekonomiskt utsatt tid för fastighetsbolagen.