Nyheter

Bygglov för Trikåfabriken 8 i Hammarby Sjöstad

Sedan 2018 har AIX Arkitekter tillsammans med Fabege utvecklat Trikåfabriken 8 i Hammarby sjöstad. Det ska bli en modern kontorsfastighet där de befintliga industribyggnaderna återanvänds samtidigt som ytterligare 13 000 nya kvadratmeter tillskapas genom på- och tillbyggnader.

De nya tilläggen har en konstruktion av massivträ vilket kombinerat med bevarandestrategin minimerar projektets miljöpåverkan. Att förnya staden med utgångspunkt i byggnaderna på platsen är ett tillvägagångssätt som är väl förankrat i AIX kompetens och arkitektursyn; det befintliga som en värdefull resurs är den bästa vägen mot ett hållbart byggande.

– Vi är väldigt glada för att bygglovet nu gått igenom, det ger oss möjlighet att fortsätta i projektet och skapa något nytt i samklang med de ursprungliga industribyggnaderna, säger Sebastien Corbari som är ansvarig arkitekt hos AIX Arkitekter.

Illustration: Walk the Room