Nyheter

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy: ”Klimatkrisen är inte ett tekniskt problem”

Det skriver Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Sedan några år är förnybar elproduktion billigare än annan ny elproduktion i nästan hela världen. Totala kostnaden för ny sol- och vind-el är ibland lägre än kostnaden för att fortsätta producera el i gamla kärnkraftverk och kolkraftverk. Inte bara det: den totala kostnaden för sol- och vind-el är ofta lägre än priset på råolja. Därför kan all världens bilar nu elektrifieras.
”

”Klimatkrisen är inte ett tekniskt problem. Inga mirakel eller teknikgenombrott är nödvändiga. Det är bara att tillåta dem som vill investera att investera i det som de tror blir mest lönsamt. Det går snabbare om stater tar bort subventioner på fossila bränslen och ännu snabbare om de inför koldioxidskatter.
”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-09-04/klimatkrisen-ar-inte-ett-tekniskt-problem

Foto: Peter Schmidt