Nyheter

Resan mot hållbara byggnader: Experter delar viktiga drivkrafter för investeringar inom ESG

I och med införandet av nya ESG-bestämmelser (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) i många länder, inklusive Storbritannien, USA och i hela EU, är ESG-åtaganden nu en prioritet för de flesta företagsledare. Många befinner sig dock fortfarande i det första skedet av sin ESG-resa, och har precis börjat genomföra de nödvändiga förändringarna för att följa de nya förväntningarna.

Planon har undersökt ESG-verksamheten hos hundratals fastighetsinvesterare, fastighetsägare och användare, samt leverantörer av anläggningstjänster. Rapporten visar vad dessa företag behöver för att vidareutveckla sin ESG-strategi.

– ESG är ett komplext ämne och företag behöver vägledning för att omvandla data till insikter så att de kan fatta rätt beslut, säger Pierre Guelen, Planons VD och grundare. Vi ser att 53 % av företagen har definierade åtagandemål för ESG, men endast 33 % har en ESG-plan för prestationsstyrning på plats. Dessutom har fyra av tio tjänsteleverantörer blivit tillfrågade om ett ESG-förslag från sina kunder. Företag letar inte bara efter sätt att samla in och spåra data för att förbättra transparensen, de letar också efter ’smarta lösningar’ som hjälper till att identifiera områden där de kan förbättra sina prestationer.

Planon har undersökt ESG-arbetet hos 605 fastighetsinvesterare, fastighetsägare och användare samt leverantörer av anläggningstjänster. Företaget tittade på var dessa verksamheter står, vilka ESG-initiativ de för närvarande har på plats och hur de presterar mot de uppsatta ESG-målen. Detta innefattar en titt på framtida mål och vidareutveckling av nya ESG-ramverk.

I rapporten undersöks även vikten av arbetsplatsteknik, vilka funktioner som för närvarande finns på plats och vilka nya som behövs för att hjälpa till att uppnå ESG-mål – vilket beskriver den roll som smart teknik spelar nu och i framtiden. Studien ägde rum under andra kvartalet 2022 med deltagare från 12 länder i Europa och Nordamerika.

En kostnadsfri kopia av Planons ESG-forskningsrapport finns:

här.