Nyheter

Mestro: Nyemission för bredda erbjudandet och växa internationellt

– Vår bransch präglas mycket av de regulatoriska krav som nu sätts på EU-nivå, vilka kräver att fastighetsägare ska rapportera sitt hållbarhetsarbete och minska sitt klimatavtryck. Då lagarna är universella för hela den europeiska regionen har vår produkt market-fit på samtliga marknader. Kapitalet vi nu tar in kommer att ge oss möjligheten att bredda erbjudandet och bryta ny mark internationellt, säger Kristin Berg, VD för Mestro.

Det svenska hållbarhetsbolaget Mestro meddelar idag att de har genomfört en riktad nyemission i syfte att accelerera sitt erbjudande av energiuppföljningstjänster för att möta EUs regulatoriska krav på fler marknader. Totalt tar man in 12 miljoner kronor, till en teckningskurs om 9 kr per aktie. Med i rundan är bl.a. Erik Selin, vars Balder varit kund till Mestro i ett flertal år. Med den nya investeringen siktar Mestro på att bredda sitt erbjudande och bryta ny mark i Europa.

Mestro, proptech- och hållbarhetsbolaget som med hjälp av sin plattform visualiserar fastighetsägares energi- och hållbarhetsdata, har idag genomfört en riktad nyemission på totalt 12 miljoner kr till en teckningskurs om 9 kr per aktie i syfte att accelerera inträdet på nya marknader.

I rundan deltar bl.a. Erik Selin, som är en etablerad investerare och ägare av fastighetsbolaget Balder. Selins fastighetsbolag är en av Sveriges största fastighetsägare med en tydlig agenda för hållbarhet, vilket märks inte minst genom det energi- och hållbarhetsarbete Balder bedriver som kund till Mestro i deras plattform.

– Att Erik Selin, som en av Sveriges främsta profiler inom fastighetsbranschen, väljer att investera i Mestro ser jag som en stark kvalitetsstämpel för det bolag vi byggt och potentialen framåt. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med både Erik Selin och Balder, säger Rikard Östberg, styrelseordförande för Mestro.

Mestro, som historiskt sett växt till nya marknader via sina kunders internationella fastighetsbestånd, har som ambition att fortsätta växa genom befintliga kontakter samt riktade insatser. Så sent som i juni gick Mestro in på fyra nya marknader då de adderade Pandox hotellfastigheter i Storbritannien, Irland, Belgien och Österrike till sin portfölj. Idag finns Mestro i 11 länder i Europa, och ambitionen är att under hösten fortsätta växa på kontinenten.

Den ökade efterfrågan på energiuppföljning återspeglades även i bolagets finansiella siffror. I mitten på augusti släppte Mestro sin delårsrapport för andra kvartalet där det framgick att de under perioden uppnått positivt kassaflöde – ett löfte som givits i början av året och som aktieägarna sett mycket fram emot. Rapporten visade också att bolaget nu har 32 miljoner i årliga återkommande intäkter, en ökning på 75 procent sen bolagets notering 1,5 år tidigare.