Nyheter

Sysav mäter klimatgaser med drönare

I början av september 2023 kommer ReSource hjälpa Sysav att undersöka om det finns några gasutsläpp från deponierna vid Spillepeng i Malmö och Hedeskoga i Ystad.

Mätningen kommer att utföras genom att en drönare utrustad med ett mätinstrument flygs över anläggningarna. Drönaren är ca 50×50 cm stor. Under flygningen tas inga bilder, utan drönaren kommer enbart att användas för att mäta förekomsten av klimatgaser som metangas och koldioxid. 5-6 september sker mätningar vid Spillepeng, 7-8 vid Hedeskoga avfallsanläggning.

Att mäta och sammanställa information om metangasutsläpp är ett verktyg för att kunna begränsa eventuella metangasförluster och motivera åtgärder. Trots att Sverige idag saknar ett tydligt regelverk för att identifiera, mäta och åtgärda punktutsläpp av deponigas, tar Sysav steg för att kunna hantera eventuella utsläpp i enlighet med deponeringsförordningens krav.

Denna mätning ligger också helt i linje med FN:s globala mål nr 13 (som handlar om att bekämpa klimatförändringarna) och Parisavtalet.