Nyheter

Enviros återvunna olja och kimrök får förnyad hållbarhetscertifiering enligt ISCC

Scandinavian Enviro Systems återvunna kimrök och olja från anläggningen i Åsensbruk, har erhållit förnyad hållbarhetscertifiering i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC.

Det är andra gången som den återvunna kimröken och oljan från anläggningen i Åsensbruk  erhåller en förnyad certifiering i enlighet med ISCC, International Sustainability & Carbon Certification. Den första certifieringen erhölls i september 2021 och innebar att Enviro blev först i världen med att erhålla en certifiering enligt ISCC för återvunnen kimrök.

En certifiering i enlighet med ISCC innebär en objektiv och standardiserad beräkning av utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Enligt ISCC-certifieringen ger ett användande av återvunnen kimrök från Åsensbruk, jämfört med nyttjande av motsvarande mängd jungfrulig kimrök, en minskning av koldioxidutsläppen med hela 93 procent. Den standardiserade beräkningen av utsläppen ger Enviros kunder möjlighet att objektivt bedöma miljönyttan av att använda Enviros återvunna råvaror vilket i sin tur ger ett högre kommersiellt värde på råvarorna.

Certifieringen av oljan innebär, så som bolaget tidigare meddelat, att den i enlighet med EU:s massbalansperspektiv via ISCC-certifieringen kan kommersialiseras av bränsleproducenter som 100% förnybar.