Nyheter

Koldioxidnegativa golv är ett stort steg mot klimatsmart inredning

Interface meddelar att utbudet av koldioxidnegativa produkter utökats med 34 nya kollektioner i hela 378 färger. Det gör det ännu lättare att välja ett klimatsmart alternativ i en byggbransch som traditionellt har hög andel utsläpp av växthusgaser. Redan 2020 lanserade Interface den koldioxidnegativa baksidan som standard på en av sina kollektioner. Sedan dess har arbetet fortsatt för att få till en utökning av sortimentet som nu ger helt andra valmöjligheter när det kommer till färgsättning och design.

Genom att addera nya bio-baserade material och mer återvunnet material i CQuest™BioX lyckades Interface i kombination med specialtillverkat garn och en speciell tuftningsprocess göra flera av sina existerande kollektioner koldioxidnegativa. De färdiga produkterna kombinerar lång livslängd, industriledande design och ett negativt koldioxidavtryck.

Att veta produkters koldioxidavtryck öppnar upp för nya insikter och lägger grunden till förbättringsarbetet hos företag som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Genom mått av denna typ kan vi utforma mål och åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen och andra effekter av utsläppen. Interface arbetar ständigt med att minska sin påverkan på klimatet och samtidigt förbättra produktkvaliteten.

Att utöka antalet golvkollektioner som har CQuest™BioX-baksidan som tillval är en del i det arbete som Interface valt att kalla Climate Take Back. När vi förstår hur vår inverkan ser ut och gör insatser för att minska den hjälper det oss att nå de gemensamma klimatmålen, t ex EU:s mål om klimatneutralitet år 2050.

Läs mer om Interfaces arbete för en hållbar produktion:

https://www.interface.com/GB/e…