Nyheter

Ny medlem i Sustainable Innovation

Bäckströmskoncernen blir genom sitt dotterbolag Creek Power AB medlem i Sustainable Innovation. Tillsammans vill  man arbeta med de utmaningar kring transporter som byggbranschen möter när sektorn ska elektrifieras.

Bäckströmskoncern är en diversifierad organisation som strävar efter att leverera högkvalitativa och innovativa lösningar inom anläggningsprojekt, transport och maskinuthyrning, byggservice samt affärsutveckling inom masshantering och elektrifiering. Bäckströmskoncernen blir genom sitt dotterbolag Creek Power AB medlem i Sustainable Innovation. Creek Power fokuserar på att driva utveckligen av elektrifiering inom olika områden. En strävan efter att effektivisera sina kunders elförbrukning har skapat en utforskande och innovativ miljö för att testa olika lösningar.

– Vi ser fram emot bygga ett mer resurseffektivt samhälle tillsammans med Sustainable Innovation. Genom att kombinera koncernens entreprenörskap och innovationsdriv med Sustainable Innovations expertis kommer vi att accelerera utvecklingen av elektrifieringsinitiativ inom Bäckströmskoncernens samtliga dotterbolag. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring och forma en hållbar framtid för kommande generationer, säger Joakim Bäckström, grundare och ägare av Bäckströmskoncernen.

– Vi imponeras av det sätt Bäckströmskoncernen tagit sig an sina hållbarhetsutmaningar. I en bransch där transporter är en av de största utmaningarna klimatmässigt ser de en möjlighet till ett helt nytt verksamhetsområde. De här frågorna kommer bli otroligt viktiga när hela byggbranschen ska elektrifieras. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och tycker det är väldigt spännande att deras verksamhet spänner över våra tre stora områden bebyggelse, energi och mobilitet, säger Thomas Sundén, vd på Sustainable Innovation.

Sustainable Innovation är en icke vinstdrivande forskningsaktör som arbetar för en omställning i samhället genom de projekt vi driver. Vår ambition är att bidra till en samhällsförändring som gör klimatet, affären och livet mer hållbart. Organisationen är medlemsägd och har i dagsläget nio medlemmar.