Nyheter

Ny global undersökning: Låg kunskap om hållbarhet i bolagsstyrelser

Trots ett växande utrymme för hållbarhetsfrågor i näringslivet, råder fortfarande kunskapsbrist i styrelserummen. I en ny, global undersökning från Heidrick & Struggles, INSEAD och BCG, påvisas bristande expertis på styrelsenivå – och ett gap mellan styrelsernas ambitioner och faktiska prioriteringar på hållbarhetsområdet. 

– Resultaten understryker vikten av ökad prioritering av hållbarhetsfrågor på styrelsenivå. Endast 29 procent av styrelseledamöterna känner sig idag kunniga och insatta nog för att effektivt kunna överse företagens hållbarhetsarbete. Så många som 89 procent förlitar sig helt på kunskapen hos företagsledningen, säger Patrik Hammar, Sverigechef för Heidrick & Struggles.

The Role of the Board in the Sustainability Era 2023 är en global undersökning som granskar bolagsstyrelsernas förhållningssätt till och konkreta insatser kring hållbarhet. Den omfattar svar från 879 styrelseledamöter i 19 olika branscher i 25 länder. Undersökningen är genomförd av det globala rådgivningsbolaget inom chefsrekrytering och ledarskap, Heidrick & Struggles, tillsammans med INSEAD och BCG.

Inga direkta ekonomiska incitament

Undersökningen visar också att de flesta styrelseledamöter inte ser några ekonomiska incitament för att agera i hållbarhetsfrågor. Över en majoritet – 68 procent – anser att hållbarhetsaspekter bara har en liten eller ingen effekt på företagets ekonomiska resultat. Istället uppger 52 procent att de genomför hållbarhetsinitiativ för att det är ”rätt sak att göra”, och 51 procent för att lagen kräver det.

Däremot anser styrelseledamöterna att hållbarhet bättre kan och bör integreras i verksamhetens beslutsfattande. 66 procent anser att hållbarhetsaspekter borde vara fullt integrerade i affärsstrategin – men endast 38 procent uppger att så är fallet idag. Cirka hälften tycker att hållbarhet bör vara ett stående inslag i styrelsens dagordning och en ständig faktor vid investeringsbeslut, men färre än 30 procent säger att arbetet ser ut så i nuläget.

– I takt med att kraven på företagen ökar ytterligare, inte minst i och med kommande EU-direktiv om hållbarhetsrapportering, kommer kunskapen på styrelsenivå definitivt att behöva stärkas. Här har vi som rekryteringsrådgivare en viktig roll och stora möjligheter att bidra, avslutar Patrik Hammar.

Ta del av hela undersökningen här.