Nyheter

Rekomo och Vakansa – Ett naturligt samarbete för en hållbar framtid

Genom att gemensamt bidra till att möbler och lokaler används till sin fulla potential tar Rekomo och Vakansa ett viktigt steg mot en mer hållbar och ansvarsfull samhällsutveckling. När vi delar resurser och utrymmen kan vi effektivt minska den negativa påverkan på miljön samtidigt som vi skapar en mer ekonomiskt fördelaktig lösning för alla inblandade parter.

– Vakansa är en lokaldelningsplattform och operatör vars vision är att främja en hållbar stadsutveckling, där de möter människors lokalbehov, utan att det ska byggas nytt, säger Robin Alsalehi, Vakansa.

Rekomos värderingar om hållbarhet och ansvarsfull resursanvändning smälter samman med Vakansas vision och det naturliga samarbetet möjliggör ett smartare utnyttjande av befintliga resurser istället för att bygga nytt och överkonsumera. På Vakansa.se kan hyresgäster hyra och hyra ut lokaler med varandra för att göra det billigare för alla. Att dela är dessutom socialt trevligt och miljömässigt hållbart.