Nyheter

Satsning på yrkesutbildning viktigt för klimatomställningen

Regeringen aviserar i budgeten för 2024 att de kraftigt utökar antalet platser i yrkesutbildningen. Detta för att förbättra kompetensförsörjningen och att arbetssökande ska hitta fler vägar in i yrkeslivet och få en anställning.

Totalt ligger satsningen på 1,7 miljarder vilket förväntas resultera i 19 500 utbildningsplatser. Installationsbranschen består av företag inom el och VVS som möjliggör den klimatomställning som samhället står inför. Men för att klara den nödvändiga energiomställningen behövs fler installatörer.

– Det är positivt att regeringen vill stärka yrkesutbildningen. Vi har stora kompetensbehov inom installationsbranschen. Att fler utbildningar kan starta är således ett steg i rätt riktning. Behovet av fler utbildningar inom yrkeshögskolan och yrkesvux är betydande. För att våra medlemmar ska klara kompetensutmaningen så är regeringens utbildningsinvestering central, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef, Installatörsföretagen.

– Klimatomställningen kräver att kompetensförsörjningen förbättras i Sverige. Idag saknas det 28 000 installatörer och behovet ökar eftersom samhället ska elektrifieras. Installatörsföretagen har efterlyst en kraftfull investering i utbildningar till yrken som efterfrågas av arbetsgivarna. Det är därför bra att regeringen svarar upp mot de behov som finns på arbetsmarknaden, säger Andreas Åström. 

Foto: Como una Reina