Nyheter

Chefens förutsättningar i hållbarhetsarbetet

Kraven på hållbarhet ökar inom samhällsbyggnad. Är branschens chefer rustade att möta dem? Det undersöker Byggcheferna i den nya rapporten Att leda hållbara byggen.

Att jobba hållbart innebär att ha koll på den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. I takt med att kraven skärps, och blir fler, får branschens chefer ett allt större ansvar.

I rapporten Att leda hållbara byggen berättar Byggchefernas medlemmar om sina förutsättningar för att jobba med hållbarhet. Bland annat uppger hälften av de drygt 1 700 svarande att de inte har fått någon utbildning i hållbarhet, samtidigt som sju av tio anser sig ha hållbarhetsansvar i sin yrkesroll.

– Chefer är nyckelpersoner i allt förändringsarbete. Men då måste de ha förutsättningar att leda och ta ansvar för den omställning till hållbart byggande som samhället är i akut behov av, säger Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius.

Rapportens slutsatser, som har diskuterats med en grupp ledande branschprofiler och vd:ar från bygg- och fastighetssektorn, innefattar tre åtgärder för att branschen ska kunna klara sina mål:

Utveckla bättre stöd till chefer på alla nivåer.
Utveckla branschgemensamma, konkreta och enkelt mätbara mål för hållbarhet.
Våga prioritera de fyra ekologiska hållbarhetsmål som är mest relevanta för sektorn: avfall, material, bränsle och energi.

Hela rapporten kan du läsa:

här.

Foto: Gerd Altmann