Nyheter

Momentum Software vinnare i tävling för energiuppföljning

Momentum Software vinner Fastighetsägarnas tekniktävling ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare”.

Fastighetsägarna utlyste i samarbete med BeBo & Belok (beställarnätverk för flerbostadshus och lokalfastigheter), 2022 tävlingen Energiuppföljningssystem för fastighetsägare. Målet var att skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning. Bland tre finalister har en enig jury utsett bidraget ”Momentum Energi” från Momentum Software till vinnare. Övriga finalbidrag lämnades in av Siemens och EcoGuard.

Juryns motivering:

Segrande bidrag är ett mycket komplett och omfattande energiuppföljningssystem, lättnavigerat och visuellt, som ger en övergripande överblick över hela fastighetsbestånd.”

Momentum fick högst resultat inom alla sex fokusområdena; användarvänlighet och visualisering, energi och miljöuppföljning, effektuppföljning, avvikelsehantering, ekonomisk uppföljning, hantering och delning av data.

– Det är en enorm kvalitetsstämpel från deltagande fastighetsägare att Momentum Energi utsetts till den bästa produkten i branschen i konkurrens med andra systemleverantörer. Vi har jobbat hårt med produktutvecklingen och visste att vi har en heltäckande och kompetent produkt. Men att få den här typen av utmärkelse från en branschjury är såklart något som vi är otroligt stolta över, säger Märta Falck, Affärsområdeschef Energi på Momentum.

Hedersomnämnde ges till övriga finalister. Till Siemens för ypperliga möjligheter att länka till fastigheters styrsystem och till EcoGuard som uppvisar god anknytning till funktionerna Individuell Mätning och Debitering samt till uppföljning av inomhusklimat.

– Vi kan konstatera att alla åtta inlämnade bidrag flyttat fram gränserna för energiuppföljningssystem vilket var hela syftet med tävlingen. Inte minst inom de viktiga områdena användarvänlighet och visualisering har stora kliv tagits, säger Rikard Silverfur Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Tekniktävlingen har möjliggjorts genom Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 och har rönt stor uppmärksamhet i branschen. En kravspecifikation uppdelad i flera fokusområden togs fram i dialog med 20-tal fastighetsägare. För att kunna jämföra och demonstrera funktionalitet har bidragen hämtat data från Fastighetsägarnas Digitala Hus. Genom standardiserad datadelning och jämförbarhet möjliggjordes därmed även nya processer för framtidens digitala myndighetstillsyn av fastigheter.

–Vi är mycket glada över samarbetsviljan från både fastighetsägare och leverantörer under tävlingens gång. Att gemensamt driva på utveckling i tävlingsform är bra för alla parter och något som jag bedömer kommer att ske inom fler områden. Energimyndigheten och beställarnätverken har här en fortsatt viktig roll, avslutar Rikard Silverfur.