Nyheter

Parkering Malmö introducerar mobilitetstjänster i Hyllieäng

I nybyggnadsområdet Hyllieäng testar Parkering Malmö just nu ett nytt koncept. Förutom möjlighet till parkering erbjuds de boende och verksamma i området mobilitetstjänster som ett hållbart alternativ till att äga egen bil.

På områdets första ”mobilitetsdag” fick de boende möjlighet att testa lådcyklar och bilar från cykel- och bilpoolen. Mobilitetsaktörerna OurGreenCar och Drevet fanns på plats för att svara på frågor.

Parkering Malmö vill ligga i framkant när gäller att skapa plats för hållbara mobilitetslösningar. Därför har bolaget utvecklat ett unikt erbjudande till byggherrar, som enligt Malmö stads nya parkerings- och mobilitetspolicy får lov att ordna ett färre antal parkeringsplatser vid en nybyggnation om de erbjuder mobilitetstjänster.

– Parkering Malmö har under de senaste åren arbetat för att bli en möjliggörare för mobilitetslösningar. Genom att skapa ett paket av mobilitetstjänster som hjälper till att sänka byggherrarnas parkeringstal kan pengar, som vanligtvis skulle använts endast på parkering, nu även gynna de utan egen bil. På så sätt bidrar vi till en viktig beteendeförändring, berättar Lotta Hansson, hållbarhetsstrateg på Parkering Malmö.

Den 13 september arrangerade Parkering Malmö tillsammans med sina samarbetspartners, OurGreenCar och Drevet, en mobilitetsdag för de boende i BoKloks och JMs fastigheter – de första husen som är färdigbyggda på området. De boende fick testa att köra både lådcyklar och elbilar. Drevet och deras Cykelkök fanns på plats med verktyg och tips för att hjälpa och instruera de som ville laga sina cyklar.

Främjar hållbar livsstil

Medlemsskapet till mobilitetspoolen ingår i boendet, vilket innebär att kunderna endast betalar när de hyr en bil eller cykel. Inledningsvis ingår en pott på 2 000 kronor att resa för. Mobilitetspoolen tillhandahålls av företaget OurGreenCar. Den består av Nissan Leaf elbilar och i cykelpoolen finns ellådcyklar, elcyklar och vanliga damcyklar.

– På BoKlok har vi länge haft fokus på hållbara bostäder och samarbetet med Parkering Malmö känns därför extra roligt där vi tillsammans främjar för en hållbar livsstil för de boende. I Hyllieäng finns dessutom ett ovanligt bra pendlingsläge, med många resealternativ och tillsammans med mobilitetshuset vågar jag nog säga att man klarar sig väldigt bra utan egen bil, säger Maria Forssell, kundansvarig, BoKlok.

– Bil- och cykelpoolen kommer att finnas i Mobilitetshuset Hyllieäng när det är färdigbyggt till årsskiftet 2023/2024. Fram till dess utgår bilpoolen från P-huset Mässan och cykelpoolen är placerad på BoKloks innergård, berättar Lotta Hansson.