Nyheter

Structor Miljöbyrån satsar vidare inom klimatanpassning

Kompetens inom klimatanpassning är glödhet på konsultmarknaden och Structor Miljöbyrån rekryterar Maria Jörle för att möta en ökad efterfrågan på kvalificerad rådgivning.

– Vi har byggt upp våra tjänster inom klimatanpassning under närmare 20 år. Med Maria i teamet kan vi bidra till fler smarta och väl avvägda lösningar, säger Emma Weman, vd Structor Miljöbyrån Stockholm AB.

Maria Jörle kommer närmast från Järfälla kommun där hon haft fokus på genomförandefrågor i tidiga skeden, och har tidigare arbetat med klimatanpassningsfrågor på länsstyrelsen i Gävleborg.

– Att anpassa våra samhällen och byggda miljöer till ett klimat i förändring är en enorm uppgift som kommer att kräva mycket arbete från många parter under lång tid. Jag ser fram emot att bidra med min kunskap och ett gott samarbete med kunder och kollegor, säger Maria Jörle.

– Vi har de senaste åren lanserat ”klimatkoll.se”, en webbaserad söktjänst där ger fastighetsägare koll på sina klimatrisker. Dessutom har vi tagit fram klimat- och sårbarhetsanalyser för fastighetsbolag och kommuner samt åtgärder som minskar översvämningsrisker för miljontals människor i Sverige. Vi märker att efterfrågan på vår kompetens inom området är stor och ökande, säger Emma Weman.

Emma Weman tillträdde som vd för Structor Miljöbyrån i april 2023 och har fokuserat på att rekrytera fler konsulter till bolaget, bland annat inom klimatanpassning, tillståndsprövningar och MKB.

– Vi har anställt ytterligare två personer inom tillståndsprövningar och MKB som börjar i oktober. Nu ska vi fokusera på rekrytering inom miljö- och hållbarhetssamordning. Vi har stor efterfrågan på våra tjänster inom anläggning, infrastruktur och husbyggnation. Jag ser fram emot att återkomma om det, avslutar Emma.