Nyheter

Lyckat återbruk av 2700 armaturer i Greenhouse

I Solna strand pågår utvecklingen av fastigheten Greenhouse, där ett spännande samarbete mellan Humlegården Fastigheter och Fagerhults Belysning initierats.

Genom att återbruka befintlig belysning och skapa en nytänkande process för ombyggnation av armaturerna på plats i byggnaden har projektet uppnått en miljöbesparing på 75 ton koldioxid samtidigt som fastigheten utrustats med ett toppmodernt belysningssystem.

Hela 2700 befintliga armaturer har återbrukats.

I arbetet med Greenhouse har Humlegården lagt stort fokus på återbruk som gör skillnad för klimatavtrycket. Fagerhult involverades i ett tidigt skede av projektet för att förnya och återbruka de befintliga armaturerna till moderna LED-armaturer med närvaro- och dagsljusstyrning.

Genom att återanvända delar från armaturerna, behålla befintliga elektriska installationer och inte göra nya hål i innertaket eller nya kabeldragningar har återbruket av armaturer i Greenhouse lett till stora miljöbesparingar.

För att minska klimatavtrycket ytterligare byggde Fagerhults montörer en fullskalig produktionslinje på plats i lokalerna där belysningen skulle uppgraderas, i stället för att frakta material mellan Solna och fabriken i Habo i Västergötland.

– Genom att samarbeta med Fagerhult har vi sparat 7,1 ton av material och 2,297 megawattimmar av energi över en 20-årsperiod. Om vi även inkluderar miljöbesparingarna från färre transporter och mindre emballage så blir besparingarna ännu större, säger Clas Boudrie, projektchef på Humlegården.

– Greenhouse är ett av våra största återbruksprojekt hittills. Tidigare har vi i våra samarbeten jobbat främst med energieffektiva styrsystem till belysning. Nu när Humlegården hade ett uttalat mål om att kunna återbruka så mycket som möjligt tog vi vårt samarbete ett steg vidare, säger Jessica Wahlberg, Fagerhults regionchef i Stockholm.

Lysrören ersattes med LED-teknik och integrerade sensorer för att möjliggöra stora energibesparingar. Samtliga komponenter har utvecklats och skräddarsytts för att passa perfekt i de befintliga armaturstommarna. För att säkerställa hög kvalitet så har alla nya armaturdelar testats noggrant på Fagerhults teknikcenter, och kompletterande tester genomfördes även på plats innan installation.

Okonventionellt tänkande och hållbar fastighetsutveckling

Greenhouse är bevis på att stora steg kan tas inom hållbar fastighetsutveckling genom samarbete, engagemang samt viljan att omfamna kreativt och något okonventionellt tänkande. Med hållbarhet och cirkularitet i åtanke – för en ljusare morgondag.