Nyheter

Världskongress visar vägen för att nå miljömål

Landskapsarkitekternas internationella kongress, IFLA2023, vänder sig till alla som jobbar med byggd miljö. Temat är Emergent Interaction, de nya typer av samarbeten som krävs för att nå överenskomna miljömål. Det handlar också om att världskongressen för första gången äger rum på två kontinenter samtidigt, i Sverige och Kenya.

IFLA är kort för International Federation of Landscape Architects. Deras första bilaterala kongress sker i Stockholm och Nairobi med Sveriges Arkitekter och AAK, the Architectural Association of Kenya, som värdar. Kongressen vänder sig till alla som arbetar med den byggda miljön.

– Kenya och Sverige är två olika geografiska zoner, men effekterna av klimatets förändringar har inga gränser. Vi genomför den första bilaterala kongressen i Stockholm och Nairobi för att visa hur frågor som katastrofväder, torka och luftföroreningar berör oss alla, fast på olika sätt beroende på var vi lever, säger Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic.

Målet för IFLA 2023 är alltså en rad nya, kreativa samarbetsformer mellan människor i den globala byggsektorn, med olika kunskaper och bakgrund. Detta för att nå överenskomna miljömål, som vilar på en grund av social hållbarhet. Kongressen ska göra det tydligt för besökaren hur hen, genom samarbete med andra, kan bidra till klimatomställningen.

– Vår gemensamma kongress är ett tillfälle för alla som arbetar med byggd miljö att starta spirande samarbeten och gemensamt ta fram lösningar för de stora globala ödesfrågorna. IFLA2023 trycker på vikten av samarbete bortom landsgränser och att anlägga ett globalt perspektiv samtidigt som vi jobbar lokalt för att alla ska med, säger AAK:s ordförande Florence Nyale.

IFLA2023:s svenska hub är Filadelfiakyrkan i Stockholm. De forskare och praktiker som framträder där i parallella sessioner filmas och kan ses digitalt, på samma sätt som talarna i Nairobi. Samtliga talare är utvalda av en internationell granskningsgrupp.

I Stockholm inleds världskongressen med att IFLA delar ut Sir Geoffrey Jellicoe Award, landskapsarkitekternas mest prestigefyllda internationella pris.

Bland talarna i Stockholm finns:

Jens Linnet, dansk landskapsarkitekt och kreativ ledare för landskapsarkitektkontoret BOGL. Han berättar om hur några av sina egna ekologiskt och socialt hållbara projekt har blivit katalysatorer för positiv förändring, i en skandinaviskt humanistisk version.

Åsa Drougge och Anders Kling, grundare av Nivå Landskapsarkitektur respektive Land Arkitektur. De arbetar båda med ekosystemtjänster och klimatförbättrande åtgärder i sina projekt. På IFLA2023 ger de en exposé av vad som format svensk landskapsarkitektur, och vad man kan lära av historien för att möta morgondagens svåra frågor.

På bilden: Ett växande träd är symbolbilden för landskapsarkitekternas världskongress 2023

Foto: Solomon Masila