Nyheter

Hyresgästföreningen: ”Fem förslag för att klimatsäkra Sverige”

”Regeringen måste ta chansen. Det är dags att klimatsäkra Sveriges hus och hem.”

Det skriver Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en debattartikel i Dagens ETC:

”Under sommaren har vi sett hur extrema väderhändelser, så som skyfall och översvämningar, drabbat Sverige. Vi måste anpassa oss till den nya verklighet som klimatförändringarna medför. För att möta klimatets effekter behöver Sveriges samhällen och hushåll klimatsäkras för att stå pall. Åtgärder måste vidtas som säkrar våra hus och hem.”

”För att det ska bli verklighet krävs finansiella resurser, tydlig ansvarsfördelning, lagkrav och inte minst politisk vilja. Utan detta riskerar hela kostnaden för skador och anpassning att hamna på redan pressade hushåll via höjda hyreshöjningar och höjda försäkringspremier.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/fem-foerslag-foer-att-klimatsaekra-sverige

Foto: PublicDomainPictures