Nyheter

Kranpunkten utökar antalet eldrivna transporter i storstadsområdena

Som ett led i arbetet mot en klimatneutral verksamhet till 2030, driftsatte Kranpunkten under våren 2022 den första eldrivna lastbilen med unik anpassning för lastning, lossning och transport av liftar. Satsningen, som innebär att leveranser av Kranpunktens hyrliftar i Göteborgs innerstad blir renare och tystare, har varit lyckosam. Nu tar Kranpunkten nästa steg och inför ytterligare två ellastbilar för hållbara maskintransporter även i Stockholm och Malmö.

Fördelen med eldrift är främst minskad klimatpåverkan utan utsläpp av koldioxid och att driften är tyst. Det innebär mindre buller och en bättre arbetsmiljö, både för förare av transporterna och för mottagare av maskinerna ute på kundernas arbetsplatser i storstadsområdena.

– Användningen av ellastbilar för maskintransporter är en åtgärd för att minska Kranpunktens avtryck inom ett område där vi har vår största miljöpåverkan. Våra erfarenheter med den första ellastbilen i Göteborg visar att även våra kunder värderar möjligheten till mer hållbara leveranser högt, säger Andreas Wåhlander, regionchef Kranpunkten Väst.

Kranpunkten växlar nu upp omställningstakten ytterligare och har tagit beslut om två nya ellastbilar för transporter till kunder i Stockholm och Malmö. Därmed kan kunder i Sveriges största städer erbjudas ett helt elektriskt alternativ; med en hyrmaskin som drivs och laddas med grön el och transporteras till och från arbetsplatsen tyst och helt utan utsläpp. Lastbilarna beräknas tas i drift under det första halvåret 2024.