Nyheter

Ny undersökning pekar på kompetensbrist inom grön omställning

Nära hälften av de svenska företag som rekryterar till jobb som främjar grön omställning, 43 procent, har svårt att hitta kompetent arbetskraft. Det visar en undersökning bland 765 svenska arbetsgivare, genomförd av ManpowerGroup.

Störst är problemet inom bank-, finans- och fastighetsbranscherna, men samtliga branscher är drabbade.

– Allt fler arbetsgivare ser fördelarna med att ställa om till en cirkulär verksamhet, både från klimat- och affärsmässigt perspektiv. Arbetskraft med kompetens om miljö, klimat och hållbarhet är en förutsättning för att svenska företag ska hänga med i den globala utvecklingen. Därför är det oroande att så många arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.  

Efterfrågan på arbetskraft med kompetens som främjar den gröna omställningen växer – sju av tio företag, såväl i Sverige som globalt, rekryterar eller planerar att rekrytera inom dessa kompetenser. Efterfrågan omfattar såväl de företag som har en tydlig roll i den gröna omställningen som traditionella branscher. Det visar en undersökning av ManpowerGroup, som ställt frågor om grön omställning till drygt 59 000 arbetsgivare i 40 länder, varav 765 arbetsgivare i Sverige.

Brist på grön kompetens hindrar hållbarhetsarbetet

Samtidigt visar undersökningen att 43 procent av de svenska företag som har behov av miljö- och hållbarhetskompetens har svårt att hitta rätt arbetskraft. Störst är problemet inom bank-, finans och fastighetsbranscherna där över hälften av de svenska företagen, 52 procent, uppger att det är svårt att hitta kompetens som främjar den gröna omställningen. Och bristen på kompetens får konsekvenser – 94 procent av arbetsgivarna globalt uppger att de inte har rätt kompetens för att uppnå sina ESG-mål, alltså mål inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– Svenska företag har allt att vinna på att börja arbeta systematiskt med hållbarhet och visa att de tar ansvar för både samhället och miljön. Mitt råd till arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens är att inte stirra sig blind på kandidaternas erfarenhet eller cv, utan våga rekrytera baserat på potential och personliga drivkrafter. Därefter kan man själv ansvara för den kompetenshöjning som behövs, säger Mikael Jansson. 

Enligt en nysläppt rapport från Industriekonomerna beräknas industrins satsningar på grön omställning skapa nästan 50 000 nya jobb genom indirekt och direkt sysselsättning. Samtidigt sätter nya lagkrav på hållbarhetsrapportering frågor om miljö och klimat på agendan även för tjänstemannasektorn.

Branscherna som har svårast att hitta grön kompetens i Sverige: 

Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, 52 procent 

Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, 50 procent 

Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, 46 procent 

Energi- och samhällsservice, 43 procent 

Transport, logistik och fordonsindustrin, 43 procent 

Om undersökningen  

Undersökningen är genomförd inom ramen för ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey), som baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. Arbetsmarknadsbarometern har funnits i Sverige i 20 år. I Sverige har 765 intervjuer genomförts under perioden 3–28 april 2023. 

Fakta om EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning:  

I juni 2022 godkände EU ett initiativ om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

Direktivet träder i kraft 2023 och redovisningen sker i olika steg.  

Från och med den första januari 2024 ska företag av allmänt intresse med över 500 anställda redovisa enligt CSRD.  

Från och med den första januari 2025 ska stora företag med mer än 250 anställda och/eller 40 miljoner euro i omsättning och/eller 20 miljoner euro i tillgångar redovisa enligt CSRD.  

Från och med den första januari 2026 ska mindre börsbolag, små och icke-komplexa kreditinstitut, samt vissa försäkringsföretag börja redovisa enligt CSRD.  

Källa: European Parliament, Far 

Foto: Maria Godfrida