Nyheter

Ekolution bygger produktionsanläggning för industrihampa och hampaisolering i Skåne

Genom investeringsstöd från Naturvårdsverket och en framgångsrik Series A-finansieringsrunda tar Ekolution nästa steg i produktionen av innovativa och hållbara produkter för bygg- och fastighetssektorn.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från Naturvårdsverket (Klimatklivet) och ett imponerande investerarkollektiv. Kapitaltillskottet kommer ytterligare att stärka vår förmåga att driva en skalbar kommersiell verksamhet där varje investerad krona skapar maximal klimatnytta för en hållbar bygg- och fastighetsbransch, säger Remi Loren, grundare och VD för Ekolution.

Ekolution AB är ett svenskt GreenTech-bolag specialiserat inom produktion, utveckling och försäljning av biobaserade material av industrihampa. Flaggskeppsprodukten Ekolution® Hampafiberisolering har redan etablerat sig som en av marknadens mest klimatpositiva byggisoleringar.

Produkten är fullt certifierad och registrerad på EPD International, Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA och inkluderad i Svanens databas.

Nu har Naturvårdsverket beviljat Ekolution ett investeringsstöd på upp till 94,5 MSEK för bolagets nya produktionsanläggning för hampaisolering i Skåne. Stödet ges inom ramen för Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet och finansieras av EU-medel genom NextGenerationEU, som syftar till att stötta satsningar på fossilfri framtidsteknik och grön omställning.

– Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet riktar sig mot företag som vill bidra till att öka takten i klimatomställningen med investeringar som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Här kan staten vara med och dela risk med näringslivet, för att minska kostnaden, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivet för industri, Naturvårdsverket.

För att ytterligare säkra ambitionen att bidra till att svenska bygg- och fastighetsbolag blir klimatneutrala har Ekolution även avslutat en framgångsrik Series A-finansieringsrunda som säkrat investeringar på motsvarande 61,5 MSEK.

Den nya högteknologiska maskinparken i Staffanstorp i Skåne län, med planerad produktionsstart under hösten 2024, har utvecklats i samarbete med världsledande maskintillverkare inom naturfiberprocessering. Förutom isoleringsmaterial kommer anläggningen att producera klimatneutrala produkter av hampafiber och vedämnen från industrihampa. Fabriken har kapacitet att förädla cirka 37 000 ton hampa per år med en potential att binda 72 000 ton CO2eq per år (brutto).

Ekolutions nya maskinpark sammanför samtliga processer under ett tak vilket möjliggör för hampafiberisoleringen att ytterligare förbättra sin kolinbinding som motsvarar upp emot -70 kg CO2/m3 isolering (inklusive biogent kol). Produktionsvolymen och den lokala försörjningskedjan möjliggör även för Ekolution att nå kostnadseffektivitet i produktionen av sina byggmaterial och bli prismässigt konkurrenskraftiga.

Biobaserade produkter har hög efterfrågan inom bygg- och fastighetssektorn, men även inom djur- och lantbrukssektorn, textilsektorn, möbel- och förpackningsindustrin, bilindustrin, samt som biokompositer. Under 2024 kommer Ekolution att kunna möta marknadsefterfrågan och erbjuda stora och kostnadseffektiva volymer som bidrar till den gröna omställningen.

Investerarkollektivet bakom Series A-rundan omfattar:

Hagman Green Business, (Gunnar Hagman), tidigare vd Skanska Sverige, nu Styrelseordförande Ekolution

Southbay Evergreen (Rickard Dahlberg, medgrundare NREP/Urban Partners)

Ludvig Friberger, ClimateTech Investor, grundare av RugVista

Longrun Capital (Familjen Ljungberg)

Neptunia Invest (Johan Karlsson, grundare Slättö)

Heddinvest (Henrik Jönsson), Lantrbukare / Hampaoldare

Terasea (Niklas Knöppel), klimatentreprenör