Nyheter

Ny modern IP44-armatur med hållbarhet i fokus

Den nylanserade Kleva som tagits fram av Aura Lights produktteam i Vimmerby är en modern och minimalistisk IP44-klassad belysningsarmatur med hög prestanda. Från idé till färdig produkt har goda ljusegenskaper, hållbarhet och energieffektivitet varit de viktigaste faktorerna vilket återspeglas i slutresultatet. Armaturen har därmed ett lågt klimatavtryck. Kleva är mångsidig och lämpar sig väl i allt från allmänna utrymmen till miljöer som industri- och lagerlokaler.

Den har fått sitt namn efter Kleva strand som är en del av världsarvet på södra Öland.

Kleva är en modern IP44-klassad armatur med ett formspråk som andas nutid. Med en nyutvecklad LED-ljuskälla och en helt ny reflektorteknik är Kleva mycket energieffektiv samtidigt som den ger bästa möjliga ljuskomfort. Klevas design inbjuder till att placera produkten på andra ställen än bara i traditionella IP44-miljöer. Den något rundade men distinkta formen lämpar sig väl för placering i allmänutrymmen och i angränsningsytor till kontor. Samtidigt är den med sin IP44-klassade kupa rustad för tuffare miljöer som industrilokaler. Kleva är enkel att installera och kommer med tillbehör som klick-funktion för tak, fästen för väggmontage eller med vajer för pendlat montage.

– Kleva är en högkvalitativ armatur med lång livslängd och högt ljusutbyte vilket kommer leda till installationer med mycket positiva energikalkyler. Genom att byta ut gamla lysrörsarmaturer mot Kleva minskar man sitt klimatavtryck och sin energikonsumtion med minst 50 % under livslängden. Armaturen kan dessutom bestyckas med modern sensorteknik som håller ner energiåtgången ytterligare.  Med sin kompakta design och låga vikt har den dessutom ett lågt klimatavtryck, berättar Stefan Pettersson, produktutvecklare på Aura Light.  

Hållbarhet har varit en röd tråd genom hela produktutvecklingsprocessen. Det innebär att produkten använder så lite jungfruligt material som möjligt och storleken på produkten har anpassats för att kunna placeras så effektivt som möjligt för transport på pall. Materialvalen är gjorda med omsorg om miljön och alla komponenter som ingår i Kleva tillverkas i norra Europa för kortare transportsträckor.

– Kleva består av 75% återvunnet aluminium och kupan är konstruerad i en organisk klimatneutral PC-plast. De leverantörer vi samarbetar med har ett högt kunnande och ligger i framkant när det gäller miljö och teknik, avslutar Stefan Pettersson.

Alla komponenter i Kleva är enkelt utbytbara vid underhåll och när produkten är uttjänad kan alla komponenter demonteras och återvinnas på ett enkelt sätt. Det gör Kleva till en hållbar produkt genom hela värdekedjan.

Aura Lights egenutvecklade armaturer i Vimmerby namnges efter platser i naturen som inspirerar, gärna i vårt närområde. Kleva har fått sitt namn efter en strand på södra Öland som är del av världsnaturarvet.